Akredititmi (ASCAL)

                      Mund te informoheni me te gjitha evidencat e raportit 2017:

 Evidencat Shqip 

                    Klikoni per :   Raporti Vetëvlerësimit

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 28 Mars 2019 takimet informuese me grupet e punës dhe studentët në Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) në Shqipëri. Takimet e sotme informuese dhe udhëzuese u zhvilluan në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës; Universitetin “Eqrem Çabej”, Gjirokastër; Universitetin Europian të Tiranës; Universitetin “Mesdhetar të Shqipërisë”.

Në vijim gjeni foto të bëra gjatë aktivitetit në Institucionet e Arsimit të Lartë përkatëse.

Universiteti “Eqrem Çabej”, Gjirokastër