ARSIMIMI

Universiteti i Gjirokastres aktualisht eshte i organizuar ne tre fakultete:

 • Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqerore
 • Fakulteti i Shkencave te Natyres
 • Fakulteti Ekonomik

Studimet Universitare “Bachelor”

 • Programet e studimit  të Ciklit te Parë me kohë të plotë
 •  Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqerore (F.E.Sh.Sh.)
 • 1.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Histori – Gjeografi
 • 2.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Gjuhe – Letersise Shqipe
 • 3.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Gjuhe Angleze
 • 4.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Gjuhe Italiane
 • 5.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Histori dhe Gjuhe Italiane
 • 6.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Gjuhe Letersi dhe Qyteterim Grek
 • 7.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Mesuesi per Arsimin Fillor Kl. I-VI
 • 8.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Mesuesi per Arsimin Parashkollor
 •          Programe Studimi 2 vjecar me karakter profesional
 • 1.  “Edukatore per Zhvillimin dhe Edukimin e femijerise se Hershme  (0-3)vjeç
 • 2.  “Udherrefyes Turistik” 
 • 3.  “Librar dhe Bibliotekar”
 •  Fakulteti i Shkencave te Natyres (F.SH.N)
 • 1.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Matematike – Fizike
 • 2.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Matematike – Informatike
 • 3.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Teknologji Informacioni
 • 4.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Fizike dhe Teknologji Informacioni
 • 5.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Infermieri e Pergjithshme
 • 6.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Infermieri Mami
 • 7.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Biologji – Kimi
 • 8. Program  studimi i  Ciklit te dyte  “Master Profesional ne Shkencat Infermierore”
 •         Fakulteti i Ekonomik (F.E)
 •  .   Program  studimi i Ciklit te Pare   Kontabilitet Finance
 •              Program  studimi i Ciklit te Pare   Administrim Publik
 •              Program  studimi i Ciklit te Pare   Turizmit
 •              Programe Studimi 2 vjecar me karakter profesional
 •       1.  “Asistent Administrativ”
 •       2.  “Asistent Menaxher ne Studimet Turistike”
 •       3.  “Ndihmes Ekonomis”
 • Studimet Pasuniversitare
 • Studimet Pasuniversitare “Master”
 • Programet e  studimit te  Ciklit te dyte  “Master” me kohe te plote:
 • 1.    ” Master” në Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Histori-Gjeografi 
 • 2.   “Master” në Mësuesi  për Arsimin e Mesëm te Ulet në Gjuhë-Letersi 
 • 3.   “Master” në Mësuesi  për Arsimin e Mesëm te Ulet në Gjuhë Angleze 
 • 4.    “Master” në Mësuesi  për Arsimin e Mesëm të Ulët në Gjuhë dhe Qyteterim  Italian
 • 5.    “Master” në Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek
 • 6.  ” Master” në Mësuesi për Arsimin e Mesem te Ulet  në Matematikë-Informatikë
 • 7.    “Master” në Mësuesi për Arsimin e Mesem te Ulet  në Matematikë-Fizikë
 • 8.       Programi i Studimeve “Master” ne Mesuesi per Arsimin e Mesem te Ulet ne Biologji-Kimi
 • Programet e  studimit te  Ciklit te dyte  “Master Profesional” me kohe te plote:
 • 9.   “Master Profesional” në Administrim Publik
 • 10. “Master Profesional” në Kontabilitet-Financë
 • 11.  ” Master Profesional” në Turizëm
 • Programet e  studimit te  Ciklit te dyte  “Master Profesional” me kohe nje vjecar:
 • MasterProfesional ” në Mësuesi për Arsimin Fillor në Gjuhë Greke
 • Master Profesional” në Mësuesi Ndihmes ne Edukimin Gjitheperfshires
 • Master Profesional” në Mësuesi per Arsimin Fillor Klasa I-V
 • Programet e  studimit te  Ciklit te dyte  “Master i Shkencave” me kohe te plote:
 •      Master i shkencave ne Arkeologji dhe Administrimi i Pasurive Arkeologjike
 •     Master i shkencave ne Mesuesi per Arsimin Fillor Kl. I-VI