Departameni Kontabilitet Finance

Ketu mund te informoheni rreth departamenit Kontabilitet Finance.

 PERGJEGJESE E NJESISE BAZE  DEPARTAMENTIT KONTABILITET FINANCE

                         Doc. Dr. Etleva Peta             epeta@uogj.edu.al & evapeta@yahoo.com

Per çdo pyetje ju mund mund te kontaktoni ne adresat e e-mail-eve te personelit akademik te departamentit.                

   Ju faleminderit.

Personeli Akademik

 Titulli                                                                          kategoria                                  Adresa elektronike

1.  Doc. Dr.Antoneta Polo (Lektor)  apolo@uogj.edu.al
2.  Dr. Robert Çelo (Lektor)  rcelo@uogj.edu.al
3.  Dr. Arjana Konomi (Lektor)  akonomi@uogj.edu.al
4.  Doc. Dr. Belinda Xarba (Lektor)  bxarba@uogj.edu.al
5.  Dr. Zamira Veizi (Lektor)  zveizi@uogj.edu.al
6.  Dr. Eduina Guga (Lektor)  eguga@uogj.edu.al

  Personeli akademik:

   Titulli                                                                          kategoria                                     Adresa elektronike

1.Msc. Aurora     Karalli    As LektorKohe e pjesshme
2.Msc. Leonard   SalaAs LektorKohe e pjesshme
3.Msc. Leonard   MickaAs LektorKohe e pjesshme
4.Msc. Valbona   BushiAs LektorKohe e pjesshme
5.Msc. Manjola   ShehajAs LektorKohe e pjesshme
6.Msc. Amanda   KasiAs LektorKohe e pjesshme
7.Msc.  Alket   HyseniAs LektorI Ftuar

Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te pare

Bachelor ne Kontabilitet-Finance

               Ne sistemin Esse3: Kontabilitet Finance [BA] 

Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te dyte

Ju mund te informoheni me programet e studimit dhe gjithçka rreth tyre :
Master Profesional ne Kontabilitet-Finance

             Ne sistemin Esse3:   Kontabilitet-Financë [MP]

Plani mesimor per programet e studimit me karakter profesional

Ndihmes Ekonomist

Ne sistemin Esse3: Ndihmes Ekonomist