Departamenti i Letersise

Pergjegjesi i njesise baze / departamenti :        Prof. asoc. Merita Shehu                                                                                       mshehu@uogj.edu.al       &     merigjokutaj@yahoo.com

Personeli akademik

    Titulli                                                                              kategoria                              Adresa elektronike 

     Personeli akademik i ftuar:

1. Prof.Dr.Gezim Rredhi Profesorgrredhi@uogj.edu.al
2. Dr.Vjollca  RrapaiLektorvrrapai@uogj.edu.al
3. Dr. Ermelinda KashahuLektorekashahu@uogj.edu.al
4. Msc.Laureta KonomiAs Lektorldhoska@uogj.edu.al
5. Msc. Mirela  TaçiAs Lektor mtaci@uogj.edu.al
6. Msc.Yllka ProdaAs Lektorykenaci@uogj.edu.al

Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te pare

Departamenti  i letërsisë iu ofron: Program studimi i Ciklit të parë  universitar në lëndët gjuhë – letërsi shqipe :

Bachelor ne Gjuhe -Letersi

Ne sistemin Esse3:     Gjuhe – Letersi  BA

Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te dyte

Program studimi i Ciklit të dytë universitar “Master i shkencave në Letërsi”

Në përfundim të ciklit të dytë të studimeve universitare “Master i shkencave në letërsi ” jepet diploma e mëposhtme: “Master i shkencave”  

MP NË GJUHË – LETËRSI

Ne sistemin Esse3:     Gjuhe – Letersi  MP

Plani mesimor per programet e studimit me karakter profesional

 “Librar dhe Bibliotekar” Librar dhe Bibliotekar

Ne sistemin Esse3:      Librar dhe Bibliotekar

Kerkimi Shkencor

Ju mund te informoheni me Aktiviteitn shkencor te departamentit:

Aktiviteti shkencor

Kerkime/Studime

 Analiza vjetore