Drejtoria e sherbimeve ndihmes Akademike -Administrative

    Drejtor Drejtorie:

                                    Violeta Serjani                    vserjani@uogj.edu.al

                                                                                 tel. i brendshem  205

   Sektori i Sherbimeve Juridike, Personelit dhe Sekretari – Protokoll

   Pergjegjes i sektorit dhe Jurist i Insitucionit

                                            Juriste         Borana Lelaj         e-mail:       blelaj@uogj.edu.al