Fakultetet dhe Departamentet

Universiteti i Gjirokastres aktualisht eshte i organizuar ne tre fakultete:

 • Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqerore
 • Fakulteti i Shkencave te Natyres
 • Fakulteti Ekonomik

 Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqerore (F.E.Sh.Sh.)

 • Departamenti Histori – Gjeografi
 • Departamenti i Shkencave te Edukimit dhe Metodologjise se Mesimdhenies
 • Departamenti i Gjuheve te Huaja
 • Departamenti i Gjuhes Shqipe
 • Departamenti i Letersise Shqipe
 • Departamenti i Gjuhes, Letersise dhe Qyteterimit Grek

 Fakulteti Ekonomik

 • Departamenti Administrim Publik
 • Departamenti Kontabilitet Finance
 • Departamenti Politikave Ekonomike dhe Turizmit

Fakulteti i Shkencave te Natyres (F.SH.N)

 • Departamenti i Matematike  Informatikes dhe Fizikes
 • Departamenti i Biologji-Kimise
 • Departamenti i Infermierise