Departamenti i Historisë

 Pergjegjes i njesise baze / departamenti :Prof.asoc. Jaho Cana

Personeli akademik  

Titulli                                                             kategoria                                      Adresa elektronike 

Prof.Dr. Gëzim Sala Profesor gsala@uogj.edu.al
Prof. Dr. Bektash Mema Profesor bmema@uogj.edu.al
Prof. Dr.Shyqyri Hysi Profesor shhysi@uogj.edu.al
Prof.asoc. Abaz Mullai Profesor amullai@uogj.edu.al
Prof.asoc. Kozeta Sala Profesor ksala@uogj.edu.al
Prof.asoc. Jaho Cana Profesor jcana@uogj.edu.al
Prof. Dr.  Ajet Shahu Profesor ashahu@uogj.edu.al

Personel Akademik:

Prof. Dr. Valentina  Duka Profesor
Prof. asocErmal Baze Profesor
Prof. asoc. Muhamet Qerimi Profesor
Prof. Dr. Dhimitër Çondi Profesor
Dr. Suela Xhyheri Lektor
Msc.ek. Burbuqe  Sala As Lektor

Program studimi i Ciklit të Parë —-  Histori-Gjeografi.

                  *Llojet e diplomave të Nivelit të parë

                1.     Diplome e Nivelit të Parë në  Histori-Gjeografi.

Plan Mësimor Histori & Gjuhe Italiane

               Programi i Studimeve Master  Profesional: 

Mësuesi në arsimin e mesëm të ulët në Histori-Gjeografi  [MP]