Drejtoria e Shërbimeve Universitare

                                               Drejtore e shërbimeve universitare

                                                                             Marianthi Xha        mxha@uogj.edu.al 

                                                                                                    tel. i brendshem 202

    Drejtoria e shërbimeve universitare
     Sektori i Financë – Prokurimeve
       Sektori i Shërbimeve
     Raport Auditi dhe Buxheti