Fakulteti i Shkencave te Natyres

Fakulteti i Shkencave te Natyres (F.SH.N) realizon pergatitjen e specialisteve me arsim te larte ne disiplinat matematike, informatike, fizike, dhe Biologji-Kimi. Gjithashtu ne kete fakultet realizohet dhe pergatitja e infermiereve me arsim te larte. Personeli akademik i ketij fakulteti ndihmon dhe fakultetet e tjera ne drejtim te realizimit te disiplinave qe mbulohen nga personeli akademik i ketiij fakulteti.

Dekani : Prof. asoc. Selfo Oruçi

                         soruci@uogj.edu.al

  • Departamenti i Biologji-Kimise

  • Departamenti i Infermierise

  • Departamenti i Matematikes, Informatikes dhe Fizikes

  • Programet e studimit te ciklit te pare “Bachelor”

  • Programet e studimit te ciklit te dyte

  • Programet e studimit me karakter profesional 2 vjecar

  • Laboratore / Laborante

  • Sekretaria mesimore

  • Asistente Dekanit te FSHN