Pergjegjesat e Departamenteve

Departamenti i Matematikës, Informatikes dhe  i Fizikës                        Dr. Dhori Terpo                              dhterpo@uogj.edu.al
 
Departamenti i Biologji-KimisëProf.asoc. Sadik Malo                  sadikmalo@gmail.com
Departamenti i InfermierisëProf.asoc.Maria Agolli      mmeci@uogj.edu.al
  
Departamenti i Gjeografisë Prof.asoc.Albina Sinani         sinanialbina@yahoo.com   
dhe HistoriseProf.asoc.Albina Sinani         sinanialbina@yahoo.com                 
Departamenti i Gjuhës ShqipeProf.asoc.Spiridhulla Poçi spiridhulla_poci@yahoo.com
Departamenti i Letërsise Shqipe Prof. asoc. Merita Shehu       merigjokutaj@yahoo.com
Departamenti i Gjuhës, Letërsisë dhe Qytetërimit Grek
Departamenti i Gjuhëve të Huaja
Departamenti i Shkencave të Edukimit dhe Metodologjisë së Mësimdhënies
Prof.asoc. Panajot Barka         panajotbarka@yahoo.gr
Prof.asoc. Harallamb Miçoni       ll.miconi@yahoo.com
Doc.Dr. Mimoza Çarka                  mcarka@uogj.edu.al
 
Departamenti i  Kontabilitet FinanceDoc. Dr.  Etleva Peta                           epeta@yahoo.com
 
Departamenti    Administrim PublikDoc. Dr. Alketa Bejko                      abejko@uogj.edu.al
Departamenti i  Politikave Ekonomike dhe TurizmitDr. Daniela Qiqi                                   dqiqi@uogj.edu.al