Sektori i sherbimeve juridik, Burimeve njerëzore dhe Sekretari – Arkiv -Bibliotekë

    Drejtor Drejtorie:

                                    Violeta Serjani                    vserjani@uogj.edu.al

                                                                                 tel. i brendshem  205

   Sektori i Burimeve Njerezore  dhe Sekretari Arkiv

                                                     Pergjegjes i sektorit dhe Jurist i Insitucionit

                                            Juriste         Borana Lelaj         e-mail:       blelaj@uogj.edu.al