Sherbimet Bibliotekare dhe Arkivore

 Kyebibliotekar:                          Irena Dine                         idine@uogj.edu.al

Specialist klasifikator                   Pandeli Kosta                    pkosta@uogj.edu.al

Bibliotekare                                      Elona  Memisha           ememisha@uogj.edu.al

Specialist Arkivi                               Martin Zeko             mzeko@uogj.edu.al
                                               

 Biblioteka virtuale

Aksesi online ne ULIBRARY do të mundësohet me emailin që përdorni në universitetetin tuaj duke aksesuar këtë link