Krye/Sekretaria mesimore e Universitetit

 K/sekretar mesimor i Universitetit “Eqrem Çabej”

                                                                                          Vladimir Belaj  vbelaj@uogj.edu.al