Oraret dhe sezoni i provimeve per Vitin Akademik

Provimet për sezonin e dimrit FAKULTETI I EDUKIMIT DHE SHKENCAVE SHOQËRORE:         

 Programet e Studimit “Bachelor”  dhe 2 vjecar FESHSH

Provimet për sezonin e dimrit FAKULTETI EKONOMIK:

Programet e Studimit “Bachelor” 2 vjecar dhe Master FE

Provimet për sezonin e dimrit FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES:

Programet e Studimit “Bachelor”   FSHN

Provimet për sezonin e dimrit Programet e Studimit Master

Si pasojë e përhapjes së shpejtë të Covid-19  , Komiteti Teknik i Ekspertëve vendosi pezullimin e mësimdhënies në auditore.

Në këto kushte njoftojmë se mësimi muajin e parë të këtij viti akademik do të zhvillohet online.

Logohuni në email – et zyrtare (me të cilat jeni regjistruar në UGJ) për të hyrë në klasat online.

Na ndiqni në rrjetet tona sociale për më shumë informacion.

Oraret e zhvillimit të mësimit për mësimin në distance gjeni në linket me poshte:

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqerore

PROGRAMI I STUDIMIT HISTORI-GJEOGRAFI,GJUHE-LETERSI,ANGLISHT:

ORARI I MESIMIT  “MASTER” 2020-2021 VITI I  SEM I

ORARI I MËSIMIT MASTER I SHKENCAVE NË ARKEOLOGJI 2020-2021 SEM II

ORARI ANGLISHT Master Profesional VITI II

ORARI ANGLISHT BA

ORARI Gjuhe-Letersi  Master Profesional VITI II

ORARI Gjuhe Letersi Shqipe BA

ORARI Gjuhe-Letersi  Qyteterim Grek Master Profesional

ORARI Gjuhe Letersi Qyteterim Grek BA

ORARI Histori Gjeografi  Master Profesional VITI II

ORARI Histori Gjeografi  BA

ORARI ITALISHT Master SEM Il

ORARI HISTORI-GJUHË ITALIANE BA

ORARI Mesuesi Arsimi Fillor dhe Parashkollor BA

MASTER PROFESIONAL: “MËSUES I ARSIMIT FILLOR KLASA I-V”dhe MASTER PROFESIONAL: “MËSUESI NDIHMËS NË EDUKIMINGJITHËPERFSHIRËS”

ORARI Prog. Profesional 2-vjecar Udherefyesi Turistik

ORARI Prog. Profesional 2-vjecar Edukatore 0-3 vjeç

ORARI Prog. Profesional 2-vjecar Librar dhe Bibliotekar

·  Fakulteti i Shkencave te Natyres

Orari Matematike Informatike

Orari Teknologji Informacioni

ORARI INFERMIERI MAMI

ORARI INFERMIERI E PERGJITHSHME

Orari Master Profesional ne Shkencat Infermierore

Orari Master ne Matematike Informatike

Orari Master ne Matematike Fizike

Orari Bachelor ne Bilogji Kimi

Orari Master ne Bilogji Kimi

·  Fakulteti Ekonomik

Orari i mesimit on-line Programet Bachelor

Orari i mesimit on-line Programet Master Profesional

Orari i mesimit on-line Programet Profesional 2-vjecar