Programet e studimit te ciklit te pare “Bachelor”

  • Programet e studimit  të Ciklit te Parë me kohë të plotë

  •  Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqerore (F.E.Sh.Sh.):

  • 1.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Histori – Gjeografi

    Ne sistemin Esse3:    Histori Gjeografi [BA]

                     Bachelor HISTORI-GJEOGRAFI

  • 2.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Gjuhe – Letersise Shqipe

Ne sistemin Esse3:     Gjuhe – Letersi  BA

           Bachelor Gjuhe -Letersi

  • 3.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Gjuhe Angleze

  Ne sistemin Esse3: Gjuhë Angleze [BA]      

                Plani mesimor  Bachelor Gjuhe Angleze

  • 4.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Gjuhe Italiane

 Ne sistemin Esse3: [GJI-A]  Gjuhë Italiane [BA]

                 Plani mesimor  Bachelor Gjuhe Italiane

  • 5.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Histori dhe Gjuhe Italiane

Ne sistemin Esse3:    Histori dhe Gjuhë Italiane [BA]

                    Plan Mësimor Histori & Gjuhe Italiane

  • 6.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Gjuhe Letersi dhe Qyteterim Grek

Ne sistemin Esse3:      Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek [BA]

                       Plan mesimor  Greqisht BA

  • 7.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Mesuesi per Arsimin Fillor Kl. I-VI

  Ne sistemin Esse3:     Arsimi Fillor

                            Bachelor Arsimi Fillor

  • 8.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Mesuesi per Arsimin Parashkollor

   Ne sistemin Esse3:     Arsimi Parashkollor

                         Bachelor Arsimi Parashkollor