Programi Wus-Germany


Aplikim per trajnim World University Service WUS-Germany.
Njoftim per shpalljen e programit World University Service WUS-Germany me  sqarimin e meposhtem.Pervec kriterit te notes mesatare dhe te ardhurave familjare, pjesemarrja ne trainim eshte e detyruar per 30 studentet qe do te perzgjidhen, dhe me pas per te kaluar ne fazen e marrjes se burses. Pra nuk mund te kerkoje burse nje student qe nuk ka marre pjese ne trainim. Ne fazen e trainimit nuk eshte e domosdoshme gjuha angleze, por ata qe do perzgjidhen per me tej duhet ta kene gjuhen te dokumentuar patjeter.