Sektori i Shërbimeve

Përgjegjës  i sektorit                       Muhamet Sadikaj

Shofer  në institucion                                Astrit Kore

Shofer në institucion                                 Gentjan  Neviri

Mirëmbajtës i përgjithshëm                     Kastriot Fino

Mirëmbajtës lulishtar                                Muslli Kadëna

Magazinë-furnitor                                      Etleva Zogaj

Elektriçist-kaldaist                                    Ali    Basho

Sportelist                                                   Nazmi zekaj

Sportelist                                                   Zagoll Nelaj

Sportelist                                                   Agron Gorici

Sportelist                                                   Rabie Tefa

Sportelist                                                   Donika Ajazi

Sportelist                                                   Laureta Bedaj

Sanitare                                                     Zyrafete Bani

Sanitare                                                     Najmira Aloçi

Sanitare                                                     Mjafte Sulozeqi

Sanitare                                                     Afërdita Jaubelli

Sanitare                                                     Ermelinda Balloma

Sanitare                                                     Elisabeta Dane