Sektori i Sherbimeve Bibliotekare, Arkivore dhe Studentore

Pergjegjes  Sektori         Ornela Mera         e-mail:       omera@uogj.edu.al

·         Specialist Alumni, Keshillimit te Karrieres dhe Formimit te Vazhduar                                                                                          Florinda Bano              fbano@uogj.edu.al

·         Krye Bibliotekar                         Irena Dine                       idine@uogj.edu.al

·         Specialist  – Klasifikator         Pandeli Kosta             pkosta@uogj.edu.al

·         Bibliotekar                                 Erjona Frengu              efrengu@uogj.edu.al

·         Specialist Arkivi                        Martin Zeko                   mzeko@uogj.edu.al