Vendime te Senatit Akademik

Vendimi nr 1  i senatit  (viti 2019)

Vendimi nr 2  i senatit

Vendimi nr 3  i senatit

Vendimi nr 4  i senatit

Vendimi nr 5  i senatit

Vendimi nr 6  i senatit

Vendimi nr 7  i senatit

Vendimi nr 8  i senatit

Vendimi nr 9  i senatit

Vendimi nr 10  i senatit

Vendimi nr 11  i senatit

Vendimi nr 12  i senatit

Vendimi nr 13  i senatit

Vendimi nr 14  i senatit

Vendimi nr 15  i senatit

Vendimi nr 16  i senatit

Vendimi nr 17  i senatit

Vendimi nr 18  i senatit

Vendimi nr 19  i senatit

Vendimi nr 20  i senatit

Vendimi nr 21  i senatit

Vendimi nr 22  i senatit

Vendimi nr 23  i senatit

Vendimi nr 24  i senatit

Vendimi nr 25  i senatit

Vendimi nr 26  i senatit

Vendimi nr 27  i senatit

Vendimi nr 28  i senatit

Vendimi nr 29  i senatit

Vendimi nr 30  i senatit