Kurrikulat dhe Sigurimi i Brendshem i Cilesise

 Pergjegjes  Sektori:

                                                                       Klaviora Dudumi                        kdudumi@uogj.edu.al     

·         Specialist I standarteve te cilesisedhe vleresimit institucional               Vladimir Belaj                  vbelaj@uogj.edu.al

·         Specialist per mesimin dhe kurrikulat                                     

·         Specialist I keshillimit te karrieres                                                                     Ornela Mera                   omera@uogj.edu.al

·         Specialist I ALUMNI-it dhe formimt te vazhduar                                    Florinda Bano                  fbano@uogj.edu.al

                      Mund te informoheni me te gjitha evidencat e raportit :

                    Evidencat Shqip 

                    Klikoni per :   Raporti Vetëvlerësimit