Senati Akademik

Senati Akademik i Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës përbëhet nga 23 anëtarë .

Senati Akademik                     2016-2020         

1.      Prof. dr. Bektash Mema  (Kryetar)              bekmema@yahoo.com

2.      Prof. dr.      Gëzim Sala                              gezimsala@yahoo.com
3.      Prof. asoc.  Enkela Caca                             ebabaramo@yahoo.com
4.      Prof. asoc.  Mimoza Zekaj                          mimoza_zekaj@yahoo.com
5.      Prof. asoc.  Selfo Oruçi                               selfo.oruci@yahoo.com
6.     Prof. dr.       Gezim Rredhi                          gezimrredhi@yahoo.com
7.      Prof. dr.      Shyqyri Hysi                            shbhysi@yahoo.com
8.     Prof. asoc.  Sadik Malo                               sadikmalo@gmail.com
9.      Prof. asoc. Merita Shehu                            merigjokutaj@yahoo.com
10. Prof. asoc.  Majlinda Terpo                        m.terpo@yahoo.com
11. Prof. asoc.  Harallamb Miçoni                   ll.miconi@yahoo.com
12. Prof.asoc.  Valbona Duri                            bongjeo@yahoo.com
13. Prof. asoc. Albina Sinani                            sinanialbina@yahoo.com
14. Prof. asoc. Jaho Cana                                 jahocana@yahoo.com
15. Prof. asoc. Spiridhulla Poçi                        spiridhulla_poci@yahoo.com             
16. Prof. asoc.  Maria Agolli                            agollimaria@yahoo.com                  
17. Prof. asoc.  Jani Dine                                 jani_dine@yahoo.com
18. Prof.dr.       Lavdi Hasani                           hasanilavdi@yahoo.com
19. Prof. asoc. Panajot Barka                          panajotbarka@yahoo.gr
20. Prof.asoc. Rexhep Shkurti                         rexhepshkurti2005@yahoo.com

21. Stud.Sidorela Elmazi                                 sidorelaelmazi96@gmail.com

22. Stud.Zeqir Zeqirllari                                  zeqirzeqirllari18@gmail.com

23. Stud. Neandrit Deçka                                neandrit@gmail.com

Sekretare e Senatit Akademik : Briselda Kamemaj