Platforma Office 365 dhe Teams per mesimin online

Office 365

Platforma e mesimit on-line student pedagog . Ne paketen office 365 keni mundesi shtese komunikimi me e-mail zyrtar ne Outlook brenda Universitetit si dhe ruajtjen e dokumentave ne OneDrive per pedagoge dhe student.

Microsoft Teams - Wikipedia
Logimi per studentet germa e pare e emer mbiemer@uogj.edu.al me password default Studenti2020 ta ndryshoni ne momentin qe logoheni per here te pare

Manual perdorimi Pedagog

Manual perdorimi Student