Keshilli Studentor i UGJ-se

Formati I publikimit te te  dhenave te detajuara mbi te ardhurat dhe shpenzimet financiare te institucioneve publike te Arsimit te Larte per vitin 2019

 Dt. 30/01/2019 ne ambientet e UGj u organizua: forumi I hapur “Angazhimi i studenteve ne procesin e Integrimit Evropian te Shqiperise”

QËNDRA E SHËRBIMIT STUDENTOR OFRON NË AMBIENTET E SAJ AKSES INTERNETI, E-MAILI, CD, KATALOGË DHE UDHËZUES PËR ORIENTIMIN E STUDENTËVE TË UNIVERSITETIT “EQREM ÇABEJ”. 
              NJOFTIM

Ne dt 07.04.2017 ne ambientet e Universitetit Eqrem Çabej, u organizuan Ditet e Hapura te Universitetit per maturantet. Kliko :Ditet e Hapura

Federata  Shqiptare  e Sporteve Universitare  në   bashkëpunim   me  pedagogët    e   disiplinave sportive  të   UGJ-së, organizuan   një  tur  aktivitetesh   sportive   në  disiplinat   volejboll  për   vajza   dhe   minifutboll    për   djem. Studentë  të  UGJsë  u  bënë   pjesë   e  këtyre  garave   sportive  të  cilat  u  zhvilluan   në   bashkëpunim   me  Universitetin  Politeknik, Universietin  e  Korçës   si   dhe  Universitetin  e   Vlorës. Qëllimi  ikëtyre   aktiviteteve   është  që  nëpërmjet   zhvillimit  të   garave   sportive   të   forcohet     bashkëpunimi   nëpërmjet  Universiteteve  të    ndryshme. Aktivitete  të  tilla  janë  një nga  politikat  dhe  praktikat  e UGJ-së   për   përparësitë  që   duhet   të  ketë  gjallërimi i  jetës  studentore  nëpërmjet  aktiviteteve  sportive.               Foto nga ndeshjet sportive

Qendra Europiane dhe Fondacioni Konrad Adenauer organizuan trajnimin 1 ditor në Universitetin “Eqrem Cabej” më datë 18 Maj 2018, në sallën e Mediatekës,me studentë të Fakultetit të Edukimit dhe Shkencave Shoqërore.             Foto Aktiviteti