Kurrikulat dhe Sigurimi i Brendshem i Cilesise

 Pergjegjes  Sektori:

                                                     Klaviora Dudumi                        kdudumi@uogj.edu.al     

·         Specialist I standarteve te cilesisedhe vleresimit institucional   

                                                   Enkeleda Hoxha                    ehoxha@uogj.edu.al

·         Specialist per mesimin dhe kurrikulat                       

                                                          Shpresa Cela                     shcela@uogj.edu.al

                      Mund te informoheni me te gjitha evidencat e raportit :

  Evidencat Shqip 2021 

                    Klikoni per :   Raporti Vetëvlerësimit 2021

                    Evidencat Shqip 2017 

                    Klikoni per :   Raporti Vetëvlerësimit 2017