Programet e studimit te ciklit te dyte FE

  • Programet e  studimit te  Ciklit te dyte  “Master Profesional” me kohe te plote:
  • “Master Profesional” në Administrim Publik
  • “Master Profesional” në Kontabilitet-Financë
  • ” Master Profesional” në Turizëm