Programet e studimit te ciklit te dyte

 • Programet e  studimit te  Ciklit te dyte  “Master Profesional” me kohe nje vjecar:
 • MasterProfesional ” në Mësuesi për Arsimin Fillor në Gjuhë Greke
 • Master Profesional” në Mësuesi Ndihmes ne Edukimin Gjitheperfshires
 • Master Profesional” në Mësuesi per Arsimin Fillor Klasa I-V
 • Programet e  studimit te  Ciklit te dyte  “Master i Shkencave” me kohe te plote:
 •      Master i shkencave ne Arkeologji dhe Administrimi i Pasurive Arkeologjike
 •     Master i shkencave ne Mesuesi per Arsimin Fillor Kl. I-VI
 • Studimet Pasuniversitare “Master”
 • Programet e  studimit te  Ciklit te dyte  “Master” me kohe te plote:
 • 1.    ” Master” në Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Histori-Gjeografi 
 • 2.   “Master” në Mësuesi  për Arsimin e Mesëm te Ulet në Gjuhë-Letersi 
 • 3.   “Master” në Mësuesi  për Arsimin e Mesëm te Ulet në Gjuhë Angleze 
 • 4.    “Master” në Mësuesi  për Arsimin e Mesëm të Ulët në Gjuhë dhe Qyteterim  Italian
 • 5.    “Master” në Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek