Programet e studimit te ciklit te pare “Bachelor” FSHN

  • Fakulteti i Shkencave te Natyres (F.SH.N)
  • 1.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Matematike – Fizike
  • 2.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Matematike – Informatike
  • 3.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Teknologji Informacioni
  • 4.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Fizike dhe Teknologji Informacioni
  • 5.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Infermieri e Pergjithshme
  • 6.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Infermieri Mami
  • 7.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Biologji – Kimi