Programet e studimit te ciklit te pare “Bachelor”

  • Programet e studimit  të Ciklit te Parë me kohë të plotë
  •  Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqerore (F.E.Sh.Sh.)
  • 1.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Histori – Gjeografi
  • 2.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Gjuhe – Letersise Shqipe
  • 3.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Gjuhe Angleze
  • 4.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Gjuhe Italiane
  • 5.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Histori dhe Gjuhe Italiane
  • 6.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Gjuhe Letersi dhe Qyteterim Grek
  • 7.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Mesuesi per Arsimin Fillor Kl. I-VI
  • 8.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Mesuesi per Arsimin Parashkollor