Programet e studimit te ciklit te pare “Bachelor”FE

  •  .   Program  studimi i Ciklit te Pare   Kontabilitet Finance                 Bachelor ne Kontabilitet-Finance
  •      Program  studimi i Ciklit te Pare   Administrim Publik                   Bachelor ne Administrim Publik
  •      Program  studimi i Ciklit te Pare   Turizmit                                     Bachelor ne Turizem