Statistika

Marrëveshjet ndërinstitucionale

 16.04.2021Memorandum bashkëpunimi me Universitetin Europian të Tiranës
 25.05.2021Marrëveshje bashkëpunimi me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë
 27.01.2020  (pa  afat)Marrëveshje bashkëpunimi me Këshillin e Qarkut Gjirokastër
 18.11.2020  (3 vite)Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin“Fehmi Agani”, Gjakovë
 24.06.2020 (pa afat)Memorandum bashkëpunimi me Këshillin e Agrobiznesit Shqiptar,Tiranë
 07.12.2020  (4 vite)Marrëveshje partneriteti me Universitetin Turku, Finlandë
 12.02.2020 (4 vite)Marrëveshje bashkëpunimi me AADF-në (Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim)
 22.09.2020Marrëveshje bashkëpunimi me Departamentin e Konservimit në Universitetin e Gothenburgut, Suedi
 08.11.2019  (2 vite)Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin” Marlin Barleti”, Tiranë
 22.08.2019  (1 vit)Marrëveshje paraprake bashkëpunimi me Universitetin “Sunny Fredonia” New York, SHBA
 23.09.2019  (10 vite)Marrëveshje bashkëpunimi me Institutin e Fizikës Bërthamore të Zbatuar, Universiteti i Tiranës
 19.06.2019  (3 vite)Marrëveshje bashkëpunimi me Drejtorinë Rajonale të Mjedisit, Gjirokastër
 19.06.2019Marrëveshje bashkëpunimi me Drejtorinë e Bujqësisë, Sektori i Administrimit të Zonave të Mbrojtura
 29.05.2019  (5 vite)Marrëveshje dypalëshe me Universitetin e Maçeratës, Itali (ASPIC)
 21.04.2019 (5 vite)Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin “Ukshin Hoti”, Prizren
 14.01.2019 (4 vite)Marrëveshje  bashkëpunimi me Universitetin e Barit, Itali
 04.03.2019  (1 vit)Marrëveshje  bashkëpunimi  midis UGJ-së, Ministrisë  së Turizmit e Mjedisit, me Universitetin Politeknik të Tiranës dhe Programit të Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara
 21.11.2019  (1vit)Marrëveshje bashkëpunimi  me Akademinë e Studimeve Albanologjike
 09/05/2018 (4 vite)Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Mjekësisë ,Tiranë
 26/02/2018 ( 5vite)Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë,Tiranë
 2018 ( 4vite)Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e New Yorkut, Tiranë
 27.12.2018 ( 1vit)Marrëveshje  bashkëpunimi  me Kuvendin e Shqipërisë
 10.10.2018Marrëveshje  bashkëpunimi me DAR.
 28.09.2018Marrëveshje  operacionale mes Universitetit të Gjirokastrës dhe Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme.
 07.12.2018 (5 vite)Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin “Nënë Tereza”, Shkup.
 08.05.2017 (3vite)Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin “St. Kliment Ohridski”, (Bitola, Maqedoni)  
 08.05.2017 (3vite)Memorandum bashkëpunimi me Universitetit Ndërkombëtar VISION, (Gostivar, Maqedoni).  
 26.04.2017  (7 vite)Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e  Firences (Itali)  
 28.04.2017Marrëveshje bashkëpunimi me Dhomën e  Tregëtisë dhe Industrisë  
 10.11.2017Akt marrëveshje për krijimin e Qendrës Ndërinstitucionale të Rrjetit Akademik Shqiptar  
 22.02.2017 (3 vite)Marrëveshje bashkëpunimi me Drejtorinë Rajonale të Shëndetësisë, Gjirokastër  
 06.03.2017 (3 vite)Marrëveshje bashkëpunimi me Drejtorinë e Spitalit Rajonal “Omer Nishani”,Gjirokastër
 16.03.2017Marrëveshje bashkëpunimi me Drejtorinë Rajonale Shërbimin Kombëtar të Punësimit,Gjirokastër  
 08.04.2017  (5 vite) RinovimMarrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e  Maçeratës (Itali)
 21.03.2017 (3 vite)Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Maqedonisë Perëndimore (Greqi)
 10.03.2017Marrëveshje e bashkëpunimi me Bashkinë Gjirokastër
 08.03.2017Marrëveshje bashkëpunimi midis Fakultetit të Shkencave të Natyrës, UGJ-së dhe Fakultetit të Mjekësisë, Mostar  (Bosnjë Hercegovinë)  
 07.02.2017 (4 vjet)Rinovim i marrëveshjes së bashkëpunimit me Universitetin e Janinës (Greqi)  
 26.01.2017 (5 vite)Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës dhe Universitetit Ndërkombëtar Atatürk Altatoo (Kyrgystan)  
 18.01.2017 (3 vite)Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin “Haxhi Zeka” në  Pejë  
 01.10.2017 (5vjet)Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Pekinit  
 31.01.2017 (3vite)Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Evropës Juglindore,Tetovë  
 19.09.2017 (2 vite)Marrëveshje bashkëpunimi me Shoqatën ” ALBA Laureati”, Tiranë  
 18.05.2017Memorandum bashkëpunimi me Kolegjin Universitar “Luarasi”  
   18.01.2017Marrëveshje  bashkëpunimi  me Albanian University
 31.10.2016  (3 vite)Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin “Hasan Prishtina” të Prishtinës (Kosovë)  
 30.09.2016Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës,Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore, Departamentit të Politikave Ekonomike dhe Turizmit, Departamentit të Administrimit Publik, Departamentit Kontabilitet Financë dhe Prefekturës Gjirokastër  
 06.10.2016Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës,Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore me Bashkisë Gjirokastër  
 07.07.2016  (3 vite)Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore, Universiteti i Gjirokastrës (Shqipëri) dhe Sektori i Albanologjisë në Universitetin “Ludwig-Maximilian” të Mynihut (Gjermani) ranë dakord të nënshkruajnë një marrëveshje  bashkëpunimi akademik–shkencor në fushën e albanologjisë
 15.06.2016  (5vite)Marrëveshje bashkëpunimit me Universitetitn e  Beogradit (Serbi)  
 06.06.2016  (2 vite)Marrëveshje bashkëpunimi me Institutin Kanadez të Teknologjisë  
 16.03.2016 (3vite)  Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin për të Huaj e Sienës (Itali)
 12.10.2016Marrëveshje bashkëpunimi me Prefektin e Qarkut Gjirokastër  
 23.02.2016 (3vite)Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin “Ukshin Hoti” të Prizrenit  
 11.02.2016Marrëveshje bashkëpunimi me Komitetin e Gjirokastrës (Società Dante  Alighieri)  
 10.11.2015 (5 vite)Protokolli bashkëpunimi me Programin e Shkëmbimit MEVLANA, ndërmarrë nga Universiteti  i Trakas (Turqi)  
 12.06.2015 (3 vite)  Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e  Peruxhias (Itali)
 29.05.2015 (5 vite)  Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Shkencave të Aplikuara Kodolanyi Janos (Hungari)
 15.04.2015 (3 vite)Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës dheUniversitetit “Fehmi Agani” të Gjakovës, Kosovë  
 02.04.2015 (3 vite)Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës dhe Kolegjit Evropian të Kosovës  
 02.03.2015( 5vite)Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës  dhe Qendrës së Testimit STA
 13.11.2014 (3 vite)Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës dhe Universitetit “Isa Boletini” të Mitrovicës, Kosovë
 02.09.2014 (rinovim)  Rinovim i marrëveshjes me Universitetin e Oradeas  (Rumani)
 31.07.2014Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës dhe Qendrës Ndëruniversitare të Studimeve Albanologjike  
 04.07.2014Marrëveshje bashkëpunimi me AICA & ANFOR  
 15.04.2014 (3 vite)Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës dhe Universitetit “Hëna e Plotë” Bedër  
 26.03.2014 (3 vite)Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës dhe Universitetit të Patrës, Greqi.  
 21.03.2014  (3 vite)Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës dhe Universitetit “Kadri Zeka” të Gjilanit, Kosovë  
 20.01.2014Marrëveshje bashkëpunimi me organizatën ndërkombëtare University Consortium Africa and Mediterranean.  
 02. 03.2013 (3 vite)Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës dhe Universitetit Shtetëror të Bjellorusisë  
 13.06.2012 (3vite)Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës dhe Universitetit të Europës Juglindore, Tetovë, Maqedoni  
 20.09.2012 (5 vite)Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës dhe Universitetit të Sarajevos, Bosnjë-Hercegovina  
 31.07.2012 (5 vite)Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës dhe Universitetit të Qipros  
 13.04.2012 (5vite)Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës dhe Universitetit Kombëtar Kapodistrian i Athinës, Greqi  
 12.04.2012Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës dhe Universitetit Bujqësor, Tiranë  
 19.04.2011 (5 vite)Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës dhe Institutit të Menaxhimit të Biznesit, IOBM Karaki, Pakistan  
 31.05.2011Memorandum bashkëpunimi midis Departamentit të Historisë, Fakulteti  i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore të Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës dhe Departamentit të Historisë, Fakulteti i  Filozofisë së Universitetit të Prishtinës  
 28.04.2010 (1vit)Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”  
 2009 (2012)Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit të Padovës,Itali dhe Universitetit “Eqrem Çabej”Gjirokastër  
 24.06.2009 (3 vite)Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës dhe Institutit Teknologjik të Epirus  
 11.05.2009 (3vite)Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin Europian për Turizmin,Tiranë  
 11.09.2009 (3 vite)Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës dhe Universitetit të Trakya, Ederne, Turqi.  
 22.11.2008Marrëveshje bashkëpunimi shkencor dhe arsimor midis fakulteteve pedagogjike të disa universiteteve ballkanike, nënshkruar nga dekanët përkatës.  
 28.07.2008 (3vite)Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës dhe Universitetit të Montenegro, Mal i Zi  
 10.04.2008Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet universiteteve të përfshira në Rrjetin e Programit të Studimeve Ndërkombëtare Ballkanike nën kujdesin e Universitetit Adam Mickiewocz të Poznanit, Poloni  
 04 .07.2008Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin Shtetëror të Tetovës (Maqedoni)  
 18.10. 2007Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Qipros  
 12.06. 2007Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Oradeas (Rumani)  
 10.02.2006Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Selanikut, Greqi  
 11.12.2006Marrëveshje  bashkëpunimit me Universitetin e Maçeratës (Itali)  
 10.02.2006Marrëveshje bashkëpunimi me Balkan University Network  
 11.04. 2006Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Poznanit (Poloni)
 27.01. 2002Protokoll  bashkëpunimi me Universitetin privat të Tetovës  
 25.01.2001Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Ionit (Greqi)
 02.12. 2000Marrëveshje bashkëpunimi me St. Mary’s College of Ave Maria University (USA)
 1998Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Leçes,Itali  
 08.04. 1996Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Athinës (Greqi)
 24.06. 1994Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Janinës (Greqi)
 10.03.1994Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Kalabrisë, Departamenti i Albanologjisë (Itali)  
       10026.04.1993Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Bazilikatës (Potencë, Itali)  

Stafi akademik i përfshirë në programin Erasmus + KA1

NoName SurnameDepartmentUniversityYear  Training/  Teaching
1KASTRIOT ZOTOMAT-INFWEST ATTICAMAJ 2019Teaching
2KOSTA LILIMAT-INFWEST ATTICAMAJ 2019Teaching
3MIMOZA ÇARKAFESHSHWESTERN MACEDONIAMAJ 2019TRAINING
4KLAVIORA DUDUMICURRICULAWESTERN MACEDONIAKORRIK 2019TRAINING
5LORETA MAMANIFESHSHWESTERN MACEDONIAMAJ 2019TRAINING
6PANAJOT BARKAGREEK DEPWESTERN MACEDONIAMAJ 2019TRAINING
7MIRELA  KOÇAGREEK DEPWESTERN MACEDONIAMAJ 2019TRAINING
8EVANTHIA BARUTAGREEK DEPWESTERN MACEDONIAMAJ 2019TRAINING
9EVANTHIA BARUTAGREEK LANGPATRAMARS 2020TRAINING
10DONIKA BOBOLIGREEK LANGPATRAMARS 2020TRAINING
11KOSTANDO KSERAGREEK LANGPATRATETOR  2020TRAINING
12KOSTANDO KSERAGREEK LANGARISTOTELEMARS 2017TRAINING
13OLIETA POLOGREEK LANGARISTOTLETETOR  2017TEACHING
14OLIETA POLOGREEK LANGARISTOTLEMAJ 2019TEACHING
15MANJOLA SULAJFOREIGN LANGARISTOTLEMAJ 2019TEACHING
16PANAJOT BARKAGREEK LANGARISTOTLE2019TEACHING
19MIRELA KOÇI ARISTOTLE2019TRAINING
20DONIKA KOÇIGREEK LANGARISTOTLEPRILL 2019TRAINING
21LORETA MAMANIFESHSHARISTOTLE2019TRAINING
22ELJANA KOKALARIFESHSHARISTOTLETETOR 2018TEACHING
23EVANTHIA BARUTAGREEK LANGARISTOTLETETOR 2018TRAINING
24ROBERT ÇELOECONOMIC FACULTYSPAINQERSHOR 2017TRAINING
25ROBERT ÇELOECONOMIC FACULTYSPAINDHJETOR 2017TRAINING
26GEZIM SALAEDUCATION AND SOCIAL SCIENCESSPAINDHJETOR 2017TRAINING
27GEZIM RREDHIEDUCATION AND SOCIAL SCIENCESSPAINDHJETOR 2017TRAINING
28BELINDA XARBAFIN-ACCOUNTSPAINDHJETOR 2017TEACHING
29ARJOLA MITAJPUB.ADMSPAINDHJETOR 2017TRAINING
30GEZIM SALAEDUCATION AND SOCIAL SCIENCESSPAINMAJ 2017TRAINING
31LUIZ SEITIIROSPAINMAJ 2017TRAINING
32BEKTASH MEMARectorSPAINMAJ 2017TRAINING
33JANI DINE SPAINMAJ 2017TRAINING
34LUIZ SEITIIROTEI CRETEMAJ 2018TRAINING
35VALBONA DURIIROTEI CRETEMAJ 2018TRAINING
36IRENA BOBOLIECONOMICSPAINQERSHOR 2019TRAINING
37DRITA LUZOECONOMICSPAINQERSHOR 2019TRAINING
38VALBONA DURIRECTORATESPAINQERSHOR 2019TRAINING
39LORENC KOCIUECONOMIC FACULTYSPAINQERSHOR 2019TRAINING
40ETLEVA PETAECONOMIC FACULTYSPAINQERSHOR 2019TRAINING
41ALKETA BEJKOECONOMIC FACULTYSPAINQERSHOR 2019TRAINING
42DANIELA QIQIECONOMIC FACULTYSPAINQERSHOR 2019TRAINING
43BELINDA XARBAECONOMIC FACULTYSPAINQERSHOR 2019TRAINING
44JANI DINEECONOMIC FACULTYSPAINDHJETOR 2019TRAINING
45LUFTI GABAECONOMIC FACULTYSPAINDHJETOR 2019TRAINING
46ROBERT CELOECONOMIC FACULTYSPAINDHJETOR 2019TEACHING
47ILIRIANA ZYBERIECONOMIC FACULTYSPAINDHJETOR 2019TRAINING
48DHORI TERPOECONOMIC FACULTYSPAINDHJETOR 2019TRAINING
49EDUINA GUGAECONOMICSPAINDHJETOR 2019TEACHING
50MERITA ISARAJFOREIGN LANGUAGESSPAINNENTOR 2019TRAINING
51SHYQYRI HYSIARCHEOLOGYSPAINNENTOR 2019TEACHING
52MAJLINDA KOCIARCHEOLOGYSPAINNENTOR 2019TEACHING
53KOZETA SALAARCHEOLOGYSPAINNENTOR 2019TRAINING
54LORENC KOCIUECONOMIC FACULTYTURKEYNENTOR 2019TRAINING
55EDUINA GUGAECONOMIC FACULTYTURKEYTETOR 2019TRAINING
56LORENC KOCIUECONOMIC FACULTYPOLONIMARS 2020TRAINING
57KLODIAN MUCOECONOMIC FACULTYPOLONIMARS 2020TRAINING
58JOANA TACIFOREIGN LANGUAGEËSPOLONIMARS 2020TEACHING
59ELJANA KOKALARIFOREIGN LANGUAGESPOLONIMARS 2020TEACHING
60IRENA BOBOLIECONOMIC FACULTYPOLONIMARS 2020TRAINING

Studentë të UGj-së të përfshirë në Erasmus + KA1

NOEMRI-MBIEMRIDEPARTAMENTI-DEGAPERIUDHAUNIVERSITETI PRITES
1REDJON VARFITEKNOLOGJI INFORMACIONISHTATOR 2017SPANJE
2NISIANA BASHATEKNOLOGJI INFORMACIONISHTATOR 2017SPANJE
3MAJLINDA STEFANTEKNOLOGJI INFORMACIONISHTATOR 2017SPANJE
4MARINA VASILIADHIGJUË GREKESHKURT 2019IOANINA GREECE
5THEANO DODIGJUHË GREKESHKURT 2019IOANINA GREECE
6ELSA GJIKA                        PRIMARY EDUCATION  SHTATOR2018- SHKURT 2019WESTERN MACEDONIA
7FATIME RIZAJ  PRIMARY EDUCATION  SHTATOR2018- SHKURT 2019ËESTERN MACEDONIA
8BOCO BOCI  PRIMARY EDUCATION  SHTATOR2018- SHKURT 2019WESTERN MACEDONIA
9EKATERINA GJIKAGJUHË GREKESHTATOR 2018- JANAR 2019WESTERN MACEDONIA
10AMARILDO EMINIINFERMIERISHKURT 2019TEI CRETE
11ARDIT HOXHAINFERMIERISHKURT 2019TEI CRETE
12MIRANDA MAMANIFINANCËSHKURT 2019TEI CRETE
13ADELINA NISLLAIINFERMIERI MAMISHKURT 2019TEI CRETE
14NURJE XHEMALI MARS 2019WEST ATTICA
15ADI SHEHUMATEMATIKË-INFORMATIKËMARS 2019WEST ATTICA
16SARA BIXHAKUKONTABILITET-FINANCËSHTATOR 2020SPAIN
17KEJSI GOZHITA MARS 2020SPAIN
18PAMELA SHERIFI MARS 2020SPAIN
19SPIRIDHON THANASIKONTABILITET-FINANCEMARS  2019SPAIN
20KRISTIAN KALAMNDERIADMINISTRIM PUBLIKMARS  2019SPAIN
21ELSA GJIKA MARS 2020SPAIN
22MEDIANA LAZAJ SHKURT 2020SPAIN
23KRISTIANA SAKOHISTORI-GJEOGRAFIMARS 2020 (SEMESTRI I DYTË)POLONI
24LEDJONA TUKOHISTORI-GJEOGRAFIMARS 2020 (SEMESTRI I DYTË)POLONI
25KLEANT BILLA MARS 2020 (SEMESTRI I DYTË)POLONI
26KRISTINA KADENA MARS 2020 (SEMESTRI I DYTË)POLONI
27KLITIN NURKA MARS 2020 (SEMESTRI I DYTË)POLONI
28LEDIONA SINOMATI MARS 2020 (SEMESTRI I DYTE)POLONI
29JURGES BRAJA MARS 2020 (SEMESTRI I DYTË)POLONI
30JORGOS DHIMITRIKONTABILITET-FINANCËMARS 2020 (SEMESTRI I DYTË)POLONI
31IRINI NACIKONTABILITET-FINANCËMARS 2020 (SEMESTRI I DYTË)POLONI
32MELPOMENI MANXHARIKONTABILITET-FINANCËMARS 2020 (SEMESTRI I DYTË)POLONI
33ELISA HAMZO MARS 2020 (SEMESTRI I DYTË)POLONI

Staf akademik i ardhur në UGj, nga universitetet partnere

Nr.EmriDepartamentiVendiPERIUDHATraining Teaching
1EMMANOUIL  MYLANOASSECRETARIAT OF DEAN OF ENGENEERING SCHOOLWESTERN MACEDONIAKORRIK 2019TRAINING
2EVRIPIDIS TSATSIADISSEKRETARIAT OF SENATWESTERN MACEDONIAQERSHOR 2019TRAINING
3MARINA VEZOURECTORATWESTERN MACEDONIAQERSHOR 2019TRAINING
4MARIA KOUTZAKOUTSIDOUINTERNATIONAL RELATIONS OFFICEWESTERN MACEDONIAQERSHOR 2019TRAINING
5PATSIOURAS ATHANASIOSRECTORATWESTERN MACEDONIAQERSHOR 2019TRAINING
6KONSTANTIA CHADIOTECHNICAL SERVICEWESTERN MACEDONIAQERSHOR 2019TRAINING
7KORINA CHARITAKIDEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGENEERINGWESTERN MACEDONIAPRILL 2019TRAINING
8GEORGIOS XYDOPOULOSPHILOLOGYPATRASHKURT 2020TEACHING
9ANNA ROUSSOUPHILOLOGYPATRAJANAR 2020TEACHING
10ANNA ROUSSOUPHILOLOGYPATRASHKURT 2020TEACHING
11DORIS KYRIAZIS ARISTOTELETETOR 2017TEACHING
12DORIS KYRIAZIS ARISTOTELEMARS 2019TEACHING
13CARMEN DAVILA BUITRON SPANJEKORRIK 2017TRAINING
14MARIA CRISTINA FERNANDEZ GONZALESSCIENTIFIC TECHNIQUESPANJEPRILL 2019TEACHING
15ROSA PLAZA SANTIAGOCONSERVATION AND RESTAURATIONSPANJEPRILL N2019TEACHING
16CARMEN DAVILA BUITRONCONSERVATION AND RESTAURATIONSPANJEPRILL 2019TEACHING
17PURIFICACATION DE MIGUEL ALVARESCOMMERCE AND MARKETINGSPANJEPRILL 2019TRAINING
18ROSARIO GUTIERAS GARCIACOMMERCE AND MARKETINGSPANJEPRILL 2019TRAINING
19ARANZAM GARCIA LOPEZCOMMERCE AND MARKETINGSPANJEPRILL 2019TRAINING
20EDUARDO DURAN CRUZCOMMERCE AND MARKETINGSPANJEPRILL 2019TRAINING
21JOAQUIN PECE MONTENEGROCOMMERCE AND MARKETINGSPANJEPRILL 2019TRAINING
22CARLOS ALBERTO BUGALLO SARMIENTOCOMMERCE AND MARKETINGSPANJEPRILL 2019TRAINING
23MIGUEL ANGEL ZAPATERO ARADACOMMERCE AND MARKETINGSPANJEMAJ 2019TRAINING
24OLIVER FERNANDEZ MARAICOMMERCE AND MARKETINGSPANJEMAJ 2019TRAINING
25JOSE ALFREDO GARCIA FERNANDEZCOMMERCE AND MARKETINGSPANJEMAJ 2019TRAINING
26MA ANGELES SANCHEZ MENENDEZCOMMERCE AND MARKETINGSPANJEMAJ 2019TRAINING
27PURIFICACION RAMOS PARRACOMMERCE AND MARKETINGSPANJEMAJ 2019TRAINING
28MANUEL FONTAINA TROITINOCOMMERCE AND MARKETINGSPANJEQERSHOR 2019TRAINING
29SECUNDINA FONTAINA PEREZCOMMERCE AND MARKETINGSPANJEQERSHOR 2019TRAINING
30ANA BORRUEL ORTIZARCHEOLOGYSPANJEPRILL2019TRAINING