Sektori i Standarteve dhe Kurrikulave

Pergjegjes  Sektori:

                                      Klaviora Dudumi                            kdudumi@uogj.edu.al