Oraret dhe sezoni i provimeve – FSHN

Fakulteti i Shkencave te Natyres

Provimet për sezonin e dimrit 2021-2022 Fakulteti i Shkencave Të Natyrës:

Provimet për sezonin e dimrit Fakulteti i Shkencave Të Natyrës: