Oraret dhe sezoni i provimeve – FSHN

Fakulteti i Shkencave te Natyres

Provimet për sezonin e dimrit 2022-2023 Fakulteti i Shkencave Të Natyrës:

Provimet për sezonin e dimrit dhe te veres 2021-2022 Fakulteti i Shkencave Të Natyrës:

Sezoni i provimeve te vjeshtes 2021-2022 Fakulteti i Shkencave te Natyres