Oraret dhe sezoni i provimeve – FSHN

Fakulteti i Shkencave te Natyres

Provimet për sezonin e dimrit 2023-2024 Fakulteti i Shkencave Të Natyrës: