Universiteti i Gjirokastrës përfundoi fazën e parë të trajnimeve në kuadër të Programit Kombëtar të Zhvillimit Profesional të Mësuesve 2024-2025.

Universiteti i Gjirokastrës si Agjensi Trajnuese e Akredituar u bë pjesë e inisiativës Kombëtare për zhvillimin profesional të mësuesve 2024-2025,  “Fuqia transformuese e zhvillimit të vazhdueshëm professional për mësuesit në fushat: Gjuhë, Matematikë, Shkenca dhe Teknologji (STEM)”. Në një sistem arsimor gjithnjë e në zLexo më shumë…

Universiteti “Eqrem Çabej” çel modulet e trajnimit nga LLL Center

Universiteti “Eqrem Çabej” çel modulet e trajnimit nga LLL Center për mësuesit e arsimit parauniversitar për periudhën Qershor 2024.  Trajnimet zhvillohen në kuadrin e 16 moduleve për mësuesit e APU, të akreditura nga ASCAP dhe të implementuara prej vitit 2021 edhe në Universitetin e Gjirokastrës.  Ju mund të regjLexo më shumë…

Çelen modulet e trajnimit nga LLL Center për mësuesit e arsimit parauniversitar për periudhën Janar – Mars 2024

Universiteti “Eqrem Çabej” çel modulet e trajnimit nga LLL Center për mësuesit e arsimit parauniversitar për periudhën Janar – Mars 2024. Trajnimet zhvillohen në kuadrin e 16 moduleve për mësuesit e APU, të akreditura nga ASCAP dhe të implementuara prej vitit 2021 edhe në Universitetin e Gjirokastrës.Ju mund të regjistroheni nëLexo më shumë…

Universiteti “Eqrem Çabej” çel modulet e trajnimit nga LLL Center për mësuesit e arsimit parauniversitar

Ju mund të regjistroheni në këto module trajnimi: 1. Projektimi i të nxënit për të gjitha format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit.16.10.2023-21.10.2023 (2 kredite) 2. Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte.30.10.2023-01.11.2023 (1 kredit) 3. Psikologjia e zhvillimit te femijes02.11.203-04.11.2023 (1 kredit) 4Lexo më shumë…

Publikohet lista e studentëve të Certifikuar në trajnimet pilot të zhvilluara në UGJ

Në kudrin e projektit EntrAL, bazuar në udhëzuesin e projektit dhe në marrëshjen e nënshkruar nga të gjithë partnerët, publikohet lista  me emrat e anëtarëve të stafit akademik dhe të studentëve të Certifikuar në trajnimet pilot të zhvilluara në UGJ. Publikimi do të jetë funksional dhe do të pasurohet me trajnimet në Lexo më shumë…

LLL Center çel modulet e trajnimi për mësuesit e arsimit parauniversitar për periudhën Maj – Qershor 2023

Trajnimet zhvillohen në kuadrin e 16 moduleve për mësuesit e APU, të akreditura nga ASCAP dhe të implementuara prej vitit 2021 edhe në Universitetin e Gjirokastrës.  Ju mund të regjistroheni në këto module trajnimi:1. Strategjitë gjithëpërfshirëse në klasë. 29.05.2023 – 03.06.2023, 2 kredite, TEAVET2. Identifikimi, parandalimiLexo më shumë…

Universiteti “Eqrem Çabej” çel modulet e trajnimit nga LLL Center për mësuesit e arsimit parauniversitar për periudhën Mars – Prill 2023.

Trajnimet zhvillohen në kuadrin e 16 moduleve për mësuesit e APU, të akreditura nga ASCAP dhe të implementuara prej vitit 2021 edhe në Universitetin e Gjirokastrës. Ju mund të regjistroheni në këto module trajnimi: 1. Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte. (TEAVET)09.03.2023-11.03.2023, 1 kredit 2. Identifikimi, paraLexo më shumë…

Universiteti “Eqrem Çabej” çel modulet e trajnimit nga LLL Center për mësuesit e arsimit parauniversitar për periudhën Janar – Shkurt 2023.

Trajnimet zhvillohen në kuadrin e 16 moduleve për mësuesit e APU, të akreditura nga ASCAP dhe të implementuara prej vitit 2021 edhe në Universitetin e Gjirokastrës si produkt i projektit TEAVET.  Ju mund të regjistroheni në këto module trajnimi: 1. Qytetari aktive në shoqërinë globale.     16.01.2023-18.01.2023Lexo më shumë…

Universiteti “Eqrem Çabej” Çel Modulet E Trajnimit Për Mësuesit E Arsimit Parauniversitar Për Periudhën Nëntor – Dhjetor 2022

Universiteti “Eqrem Çabej” Çel Modulet E Trajnimit Për Mësuesit E Arsimit Parauniversitar Për Periudhën Nëntor – Dhjetor 2022 https://uogj.edu.al/upload/aktivitetet/TEAVET%20TRAJNIME%20Nentor-dhjetor%2022.pdf Çelen modulet e trajnimit në UGJ të akredituara nga ASCAP për mësuesit e APU-së gjatë periudhës Nëntor- Dhjetor Lexo më shumë…