STATISTIKA


Te dhëna statistikore  për personelin akademik, viti akademik 2022 -2023

Të dhëna statistikore studentë të regjistruar sipas programeve të studimit, viti akademik 2022 -2023

 Të dhëna statistikore për numrin e studenteve në UGJ, viti akademik 2022 -2023

Te dhëna statistikore studentë  të ç’regjistruar nga UGJ, viti akademik 2022 -2023

Të dhëna statistikore studentë  të  transferuar në UGJ , viti akademik 2022 – 2023

Te dhëna statistikore  për personelin akademik, viti akademik 2021 -2022

Të dhëna statistikore studentë të regjistruar sipas programeve të studimit, viti akademik 2021 -2022

 Të dhëna statistikore për numrin e studenteve në UGJ, viti akademik 2021 -2022

Te dhëna statistikore studentë  të ç’regjistruar nga UGJ, viti akademik 2021 -2022

Të dhëna statistikore studentë  të  transferuar në UGJ , viti akademik 2021 -2022

Te dhëna statistikore  për personelin akademik, viti akademik 2020 -2021

Të dhëna statistikore studentë të regjistruar sipas programeve të studimit, viti akademik 2020 -2021

Të dhëna statistikore për numrin e studenteve në UGJ, viti akademik 2020 -2021

Te dhëna statistikore studentë  të ç’regjistruar nga UGJ, viti akademik 2020 -2021

Të dhëna statistikore studentë  të  transferuar në UGJ , viti akademik 2020 -2021

Te dhëna statistikore  për personelin akademik, viti akademik 2019-2020

Të dhëna statistikore studentë të regjistruar sipas programeve të studimit, viti akademik 2019-2020

Të dhëna statistikore për numrin e studenteve në UGJ, viti akademik 2019-2020

Te dhëna statistikore studentë  të ç’regjistruar nga UGJ, viti akademik 2019-2020

Të dhëna statistikore studentë  të  transferuar në UGJ , viti akademik 2019-2020