Akreditimi (ASCAL)

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 11 Prill 2022 takimet informuese me grupet e punës dhe studentët në Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) në Shqipëri. Takimet e sotme informuese dhe udhëzuese u zhvilluan në Universitetin ‘’Eqrem Çabej’’ Gjirokaster

http://uogj.edu.al/upload/sondazhi%20kombetar%20i%20studenteve%20prill%202022.pdf

Mund te informoheni me te gjitha evidencat e raportit 2021:

Kliko për: Evidencat Shqip  (2021)

Click for: English Evidence (2021)

kliko për: Raporti Vetëvlerësimit (2021)

click for: Self-Assessment Report (2021)

Mund te informoheni me te gjitha evidencat e raportit 2017:

Kliko për: Evidencat Shqip (2017)

kliko për: Raporti Vetëvlerësimit (2017)

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 28 Mars 2019 takimet informuese me grupet e punës dhe studentët në Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) në Shqipëri. Takimet e sotme informuese dhe udhëzuese u zhvilluan në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës; Universitetin “Eqrem Çabej”, Gjirokastër; Universitetin Europian të Tiranës; Universitetin “Mesdhetar të Shqipërisë”.

Në vijim gjeni foto të bëra gjatë aktivitetit në Institucionet e Arsimit të Lartë përkatëse.

Universiteti “Eqrem Çabej”, Gjirokastër

https://www.ascal.al/sq/informacione/aktivitete/sondazhi-kombetar-i-studenteve-takimet-informuese-dhe-udhezuese-me-date-28-mars-2019

Vendimi Nr.67 Date 21/09/2017