Informacione


Koordinatori për të drejtën e informimit i Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale:

Znj. Briseda Kamemaj

Email:      bkamemaj@uogj.edu.al 

Tel:          +355 8 4263408

Adresa:    Lagjia “18 Shtatori”, rruga “ Studenti”,  Gjirokaster

Orari:        E Hënë – E Premte 08:00 – 16:00


CleanScore ben : THIRRJE PËR APLIKIME – KONKURS ME PUNIME KËRKIMORE

Formati i publikimit te te dhenave per periudhen Janar – Qershor 2021

Kliko: Formati i publikimit te te dhenave per periudhen Janar-Prill 2021

Thirrje për aplikim

Ministria e Ekonomisë dhe Financave shpall thirrjen për aplikime për ngritjen e  Platformës së Partneritetit të Integrimit Europian  MFE – GIZ,  publikuar në Fletoren Zyrtare (Buletini nr. 7, viti 2021).Mund të aplikoni si organizatë, por edhe si individ. Afati i aplikimit është data 15 mars, 2021. Për cdo sqarim komunikoni në adresën elektronike:  laureta.spahiu@giz.de

Ju informojme se Instituti Konfuci-UT, ka nisur regjistrimet për një program veror kushtuar gjuhës dhe kulturës kineze për të gjithë të interesuarit. Në këtë program veror ofrohen nivelet fillestare HSK 1 dhe HSK 2, të cilat do të zhvillohen online në platformen ZOOM.  Bashkëngjitur gjeni dhe linkun për njoftim : Linku

NJOFTIM

Mund të informoheni me projektin e hartuar për  “rikonstruksionin dhe shtesën e re të ish Shtëpisë së Ushtarakëve” duke klikuar si më poshte:

Mund te informoheni për shpallje konkursi për pedagogë të ftuar (të jashtëm) me kriteret dhe dokumentacionin e nevojshem duke klikuar si me poshte:

Ju mund te informoheni mbi ecurinë e procesit zgjedhor në UGJ për autoritetet dhe organet drejtuese për zgjedhjet e dt. 20 prill 2016:

Gjithashtu mund te informoheni duke klikuar mbi:  PROGRAM TRANSPARENCE

Data e fillimit te vitit akademik 16 tetor 2017 Urdheri nr.418