Informacione

Thirrje për aplikim

Ministria e Ekonomisë dhe Financave shpall thirrjen për aplikime për ngritjen e  Platformës së Partneritetit të Integrimit Europian  MFE – GIZ,  publikuar në Fletoren Zyrtare (Buletini nr. 7, viti 2021).Mund të aplikoni si organizatë, por edhe si individ.

Afati i aplikimit është data 15 mars, 2021. Për cdo sqarim komunikoni në adresën elektronike:  laureta.spahiu@giz.de

NJOFTIM

Mund të informoheni me projektin e hartuar për  “rikonstruksionin dhe shtesën e re të ish Shtëpisë së Ushtarakëve” duke klikuar si më poshte:

Pamje për rikonstruksionin  e godinës

Mund te informoheni për shpallje konkursi për pedagogë të ftuar (të jashtëm) me kriteret dhe dokumentacionin e nevojshem duke klikuar si me poshte:
  Njoftim për shpallje konkursi për pedagog të ftuar

Ju mund te informoheni mbi ecurinë e procesit zgjedhor në UGJ për autoritetet dhe organet drejtuese për zgjedhjet e dt. 20 prill 2016:

KOMUNIKATË

Gjithashtu mund te informoheni duke klikuar mbi:  PROGRAM TRANSPARENCE

Data e fillimit te vitit akademik 16 tetor 2017 Urdheri nr.418

Udhëzimin nr. 24, datë 07.10.2016 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit, mbi regjistrimet në IAL për vitin akademik 2016 – 2017.

Pranimet per ciklin e dyte te studimeve me kohe te plote “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave”