Administrata

 

 • DREJTORIA E SHËRBIMEVE UNIVERSITARE

Drejtore e shërbimeve universitare:

 

Specialist/Arkitekt

Marianthi Xha / tel. i brendshem 202

e-mail: mxha@uogj.edu.al

Filip Çami

 • SEKTORI I FINANCË PROKURIMEVE

Përgjegjës i Sektorit Financë- Prokurime:

 

Spec. Sektorin e Prokurimeve

 

Përgjegjse e Zyrës së Financës:

 

Specialiste Finance: 

 

Llogaritarë  ( Arkëtare ): 

Griselda Mema 

e-mail: gmema@uogj.edu.al

Adelina Hoxha                      

e-mail: ahoxha@uogj.edu.al  

Parashqevi Kalanderi       

e-mail: pkalanderi@uogj.edu.al

Erjela Dhromaj                     

e-mail: endreu@uogj.edu.al

Fotini Shehu / tel. i brendshem 202

 • DREJTORIA E SHERBIMEVE NDIHMES AKADEMIKE -ADMINISTRATIVE

Drejtor Drejtorie:

Violeta Serjani

e-mail: vserjani@uogj.edu.al / tel. i brendshem  205

 • SEKTORI SHERBIMEVE JURIDIKE, PERSONELIT DHE SEKRETARI -PROTOKOLL

Pergjegjes i sektorit dhe Jurist i Insitucionit:

 

 

Specialist i Mardhenieve me Publikun:

 

Specialist Statistike Informacionit ne Rektorat:

 

Asistent Specialist i Rektorit dhe Sekretar i Senatit:

 

Specialist i Protokollit në Rektorat:

 

Kryesekretar Mesimor i Institucionit:

Borana Lelaj

e-mail: blelaj@uogj.edu.al

e-mail: borana.lelaj@gmail.com

 Brikena Metaj                   

e-mail: bmetaj@uogj.edu.al

Lidra Mico                        

e-mail: lmico@uogj.edu.al

Briseda Kamemaj         

e-mail: bkamemaj@uogj.edu.al

Kaltrina Meleqi              

e-mail: kmeleqi@uogj.edu.al

Vladimir Belaj                  

e-mail: vbelaj@uogj.edu.al

 • SEKTORI I KERKIMIT SHKENCOR DHE MARËDHENIEVE ME JASHTË

Specialist i protokollit per Marëdheniet me Jashte:

 

Specialiste për projektet

Specialist per menaxhimin e veprimtarise kerkimore – shkencore:

 

Evionda Skendi             

e-mail: eskendi@uogj.edu.al

Irma Gjolleshi

e-mail: igjolleshi@uogj.edu.al

Marjeta Fule                         

e-mail: mfule@uogj.edu.al

 • SEKTORI I SHERBIMEVE BIBLIOTEKARE, ARKIVORE DHE STUDENTORE

Pergjegjes  Sektori:

 

Specialist Alumni, Keshillimit te Karrieres dhe Formimit te Vazhduar:

Ornela Mera         

e-mail: omera@uogj.edu.al

Florinda Bano             

e-mail: fbano@uogj.edu.al

Krye Bibliotekar:

 

Specialist  – Klasifikator:

 

Bibliotekar:

 

Specialist Arkivi 

 Irena Dine                       

e-mail: idine@uogj.edu.al

Pandeli Kosta             

e-mail: pkosta@uogj.edu.al

Erjona Frengu              

e-mail: efrengu@uogj.edu.al

Martin Zeko                   

e-mail: mzeko@uogj.edu.al

 • SHERBIMET BIBLIOTEKARE DHE ARKIVORE

Aksesi online ne ULIBRARY do të mundësohet me emailin që përdorni në universitetetin tuaj duke aksesuar këtë link .

Aksesi online ne Biblioteka virtuale do të mundësohet me emailin që përdorni në universitetetin tuaj duke aksesuar këtë link .

Biblioteka-Manual përdorimi

 • SEKTORI I STANDARTEVE DHE KURRIKULAVE

Pergjegjes Sektori:

 

 • TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT:

Specialist i rrjetit informatik:

 

Specialist i bazës së të dhënave:

Klaviora Dudumi             

e-mail: kdudumi@uogj.edu.al

Alban Kllapi                         

e-mail: akllapi@uogj.edu.al

Dritan Miho / tel. i brendshem 219                      

e-mail: dmiho@uogj.edu.al

 • KURRIKULAT DHE SIGURIMI I BRENDSHEM I CILESIS

Specialist I standarteve te cilesise dhe vleresimit institucional :

Enkeleda Hoxha  

e-mail: ehoxha@uogj.edu.al

Specialist per mesimin dhe kurrikulat:

Shpresa Cela

e-mail: shcela@uogj.edu.al

 • SEKTORI I SHËRBIMEVE

Përgjegjës  i sektorit

Shofer  i titullarit   

Shofer në institucion 

Mirëmbajtës i përgjithshëm

Mirëmbajtës lulishtar 

Magazinë-furnitor   

Elektriçist-kaldaist  

Sportelist   

Sportelist   

Sportelist   

Sportelist   

Sportelist   

Sportelist   

Sportelist

Sportelist

Sanitare   

Sanitare   

Sanitare   

Sanitare   

Sanitare   

Sanitare   

Muhamet Sadikaj

Adrian Shanaj

Gentjan  Neviri

Kastriot Fino

Muslli Kadëna

Etleva Zogaj

Renato Cakaj

Nazmi zekaj

Zagoll Nelaj

Agron Gorici

Gamuel Osmani

Spartak Etemi

Rabie Tefa

Donika Ajazi

Sonila Dalani

Zyrafete Bani

Parashqevi Islamaj

Mjafte Sulozeqiaj

Afërdita Jaubelli

Ermelinda Balloma

Elisabeta Dame