Zgjedhjet e Universitetit

Zgjedhjet e universitetit 2024

Vendim Senati Akademik nr. 39 datë 23.05.2024 për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Apelimit

Vendim Senati Akademik nr. 38 datë 23.05.2024 për zgjedhjen e anëtarëve të KIZ dhe Sekretarit të KIZ

Shpallje për zgjedhjen e anëtarëve dhe sekretarit të komisionit institucional të zgjedhjeve si dhe të anëtarëve të komisionit të apelimit dt 21.05.2024

Urdher nr 18 , datë 18.03.2024 PȄR PROCESIN ZGJEDHOR PËR AUTORITETET DHE ORGANET DREJTUESE NË UNIVERSITETIN “EQREM ÇABEJ” GJIROKASTËR

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve

Vendimi nr. 1 date 23.05.2024 i KIZ

Vendim nr. 2 date 23.05.2024 i KIZ

Vendim nr. 4 date 23.05.2024 i KIZ

Vendim nr. 5 date 23.05.2024 i KIZ

Vendimi nr. 6 date 25.05.2024 i KIZ

Vendimi nr.7 date 27.05.2024 i KIZ

Vendimi nr. 8 date 30.05.2024 i KIZ

Vendimi nr. 9 date 31.05.2024 i KIZ

Vendimi nr. 11 date 07.06.2024 i KIZ

Vendimi nr. 12 date 13.06.2024 i KIZ

Vendimi nr. 13 date 18.06.2024 i KIZ

Vendimi nr. 14 date 19.06.2024 i KIZ

Vendimi nr. 15 date 20.06.2024 i KIZ

Vendimi nr. 16 date 21.06.2024 i KIZ

Vendimi nr. 17 date 22.06.2024 i KIZ

Vendimi nr. 18 date 22.06.2024 i KIZ

Vendimi nr. 19 date 26.06.2024 i KIZ

Zgjedhjet e universitetit 2023

Urdher nr 11 , datë 24.03.2023 Shpalljen e dates se fillimit te procesit zgjedhor per zgjedhjet e perseritura

Zgjedhjet e universitetit 2020

Vendim Nr.1 KIZ, datë 03.07.2020

Vendim Nr.2 KIZ, datë 03.07.2020

Vendim Nr.3 KIZ, datë 06.07.2020

Vendim Nr.4 KIZ, datë 06.07.2020

Vendim Nr.5 KIZ, datë 07.07.2020

Vendim Nr.7 KIZ, datë 10.07.2020

Vendim Nr.8 KIZ, datë 13.07.2020

Vendim Nr.9 KIZ, datë 20.07.2020

Vendim Nr.10 KIZ, datë 20.07.2020

Vendim Nr.11 KIZ, datë 22.07.2020

Vendim Nr.12 KIZ, datë 22.07.2020

Vendim Nr.11/1 KIZ, datë 22.07.2020

Vendim Nr.13 KIZ, datë 23.07.2020

Vendim Nr.14 KIZ, datë 23.07.2020

Vendim Nr.15 KIZ, datë 27.07.2020

Vendim Nr.18 KIZ, datë 30.07.2020

Vendim Nr.19 KIZ, datë 31.07.2020

Vendim Nr.21 KIZ, datë 03.08.2020

Vendim Nr.23 KIZ, datë 04.08.2020

Vendim Nr.4 KZF FESHSH, datë 15.07.2020

Vendim Nr.5 KZF FESHSH, datë 15.07.2020

Vendim Nr.6 KZF FSHN, datë 15.07.2020

Vendim Nr.7 KZF FSHN, datë 15.07.2020

Vendim Nr.5 KZF FSHN, datë 15.07.2020