Zgjedhjet e Universitetit

Vendimi nr. 1 KIZ dt. 03.07.2020

Vendimi nr. 2 KIZ

Vendimi nr. 3 KIZ dt. 06.07.2020

Vendimi nr. 4 KIZ

Vendimi nr. 5 KIZ dt. 07.07.2020

Vendimi nr. 7 KIZ dt. 10.07.2020

Vendimi nr. 8 KIZ dt. 13.07.2020

Vendimi nr. 9 KIZ dt.20.07.2020

Vendimi nr.10 KIZ dt.20.07.2020

Vendimi nr. 11 KIZ dt.22.07.2020

Vendimi nr.12 KIZ dt.22.07.2020

Vendimi nr.11/1 KIZ dt.22.07.2020

Vendimi nr. 13 KIZ dt.23.07.2020

Vendimi nr.14 KIZ dt.23.07.2020

Vendimi nr.15 KIZ dt.27.07.2020

Vendimi nr.18 KIZ dt.30.07.2020

Vendimi nr.19 KIZ dt.31.07.2020

Vendimi nr. 21 KIZ dt. 03.08.2020

Vendimi nr. 23 KIZ dt. 04.08.2020

Vendimi nr. 4 KZF  FESHSH  dt. 15.07.2020

Vendimi nr. 5 KZF  FESHSH  dt. 15.07.2020

Vendimi nr. 6 KZF  FSHN  dt. 15.07.2020

Vendimi nr. 7 KZF  FSHN  dt. 15.07.2020

Vendimi nr. 5 KZF  FE  dt. 15.07.2020