Programe studimi – FE

Programet e studimit me karakter profesional

Ofron 3 (tre) programe studimi me karakter profesional (Kliko këtu)

 1. Program profesional në “Asistent Administrativ ”
 2. Program profesional në “Asistent-menaxher në shërbimet turistike”
 3. Program profesional në “Ndihmës Ekonomist”

Programet e Ciklit të Parë, Bachelor

Ofron 5 (pesë) programe studimi të Ciklit të Parë, Bachelor (Kliko këtu)

 • “Bachelor” në “Kontabilitet – Financë”
 • “Bachelor” në “Administrim Publik”
 • “Bachelor” në “Turizëm”
 • “Bachelor” në “Menaxhim Digjital” (Program i përbashkët me Universitetin e Salentos, Itali)
 • “Bachelor” në “Menaxhim i Turizmit të Qëndrueshëm” (Program i perbashkët  me Univeresitetin e Molises, Itali)

Programet e Ciklit të Dytë, Master

Fakulteti Ekonomik Master Profesional (Kliko këtu)

 • “Master Profesional” në “Turizëm”
 • “Master Profesional” në “Administrim-Publik”
 • “Master Profesional” në “Kontabilitet-Financë”
 •  “Master i Shkencave” në “Financë – Kontabilitet”