Mirë se vini në universitet

Të dashur studentë e padagogë! Vendi ynë po ndryshon me hapa të shpejtë në çdo qelizë të tij. Sot në Shqipëri ka shumë dëshirë për dije, për arsimim, për të fituar njohuri, për të zgjeruar kompetencat, për të rritur kapacitetet, për të ecur me të njëjtat ritme me ndryshimin.

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Pse duhet zgjedhur Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore? Studentët që do të zgjedhin të kryejnë studimet në Fakulteti e Edukimit dhe

Fakulteti Ekonomik

Fakulteti Ekonomik Pse duhet zgjedhur Fakulteti Ekonomik? Studentët që do të zgjedhin të kryejnë studimet në Fakultetin Eonomik në Gjirokastër, do të përfitojnë kompetenca profesiona

Fakulteti i Shkencave te Natyrës

Fakulteti i Shekencave të Natyrës Fakulteti i Shkencave te Natyres (F.SH.N) realizon pergatitjen e specialisteve me arsim te larte ne disiplinat matematike, informatike, fizike, d

Njoftimet

Historiku I Universitetit “Eqrem Çabej” Gjirokastër

Përshkrim i shkurtër historik i UGJ-së Universiteti “Eqrem Çabej” i Gjirokastrës u krijua me vendim të Këshillit të Ministrave nr.414, më 12 Nëntor 1991, mbi bazën e Institutit të Lartë Pedagogjik, që ishte çelur më 1971. Ai është institucioni më i rëndësishëm arsimor, shkencor e kulturor i Rajonit Jugor te Sh

uogj

Aktivitete