Kreu

NJ O F T I M

Universiteti “Eqrem Çabej” njofton të gjithë studentët se pushimet dimërore të studentëve do të zhvillohen në periudhën prej datës 21 dhjetor 2020 deri në 4 janar 2021. Vendimi u mor në bazë të urdhrit të rektorit të universitetit “Eqrem Çabej”, në mbështetje të urdhërit nr. 393, dt 29.09.2020 të Ministrit të Arsimit.

Të nderuar studentë !

Si pasojë e përhapjes së shpejtë të Covid-19 ,Komiteti Teknik i Ekspertëve vendosi pezullimin e mësimdhënies në auditore.                           Në këto kushte njoftojmë se mësimi muajin e parë të këtij viti akademik 2020-2021, do të zhvillohet online.

Vendimi është marrë nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në bazë të përgjigjeve të dhëna nga Ministria e Shëndetësisë që i cilëson “vendet ku janë të përqendruara IAL- të vatra të larta infektimi.”                       “Epiderniologët argumentuan që ardhja nëpër auditoret e IAL-ve apo edhe në konviktet ku akomodohen studentët nga i gjithë vendi, do të përbënte shkas për përhapjen e infeksionit Covid-19 edhe në ato zona ku situata epidemiologjike është më e ulët” theksojnë specialistët e shëndetësisë.

Logohuni në email – et zyrtare për të hyrë në klasat online.       Oraret i gjeni në faqen web, krahas manualit të përdorimit.

Na ndiqni në rrjetet tona sociale  dhe në web-in zyrtar të universitetit “Eqrem Çabej” www.uogj.edu.al , për më shumë informacion.

DUKE JU FALENDERUAR DHE SHPRESUAR QË TË RIKTHEHEMI SA MË SHPEJT NË AUDITORET TONA

REKTORATI I UNIVERSITETIT “EQREM ÇABEJ”

Shpallje zgjedhjen e anetareve te KIZ

Urdher i ministres  per zhvillimin e proçesit zgjedhor per autoritetet dhe organet drejtuese ne institucionet publike te arsimit te larte.

Vendimi nr.7 dt 01.07.2020

Urdhër Rektorati                         “ Për mbylljen e aktiviteteve publike, Jo publike dhe anullimin e grumbullimeve masive në vende të mbyllura apo të hapura” 

Urdher nr. 16 Rektorat dt.11.03.2020       

Urdher nr. 15 Rektorati dt.09.03.2020                  Urdher nr.91 Ministria e Arsimit

VENDIM per shpalljen e dates se fillimit te procesit zgjedhor dhe daten e zgjedhjeve te autoriteteve dhe organeve drejtuese ne Universitetin “Eqrem Çabej”

THIRRJE

Mbi ngritjen e komisionit te hartimit te rregullores se zgjedhjeve 2020-2024

Per organizimin e punes per prezantimin e draft – “Pakti per Universitetin”

PAKTI PER UNIVERSITETIN

Mbledhja e sugjerimeve , ideve dhe propozimeve nga studentet dhe personeli akademik i Universitetit “Eqrem Çabej” Gjirokaster ne funksion te permiresimit te tij.

             Gjirokaster me 09/04/2019         Njoftim per Sondazhin Kombetar te Studenteve

Broshura informuese per studentet – SKS 2019

Kontakt:

E-mail zyrtar

Office 365

Platforma e mesimit on-line student pedagog .

Microsoft Teams - Wikipedia
Logimi per studentet germa e pare e emer mbiemer@uogj.edu.al me password default Studenti2020 ta ndryshoni ne momentin qe logoheni per here te pare

Manual perdorimi Pedagog

Manual perdorimi Student