Oraret dhe sezoni i provimeve – FESHSH

 

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqerore

Programi i studimit Histori-Gjeografi, Gjuhë-Letërsi, Anglisht:

Provimet për sezonin e dimrit FAKULTETI I EDUKIMIT DHE SHKENCAVE SHOQËRORE:         

Provimet për sezonin e dimrit