Oraret dhe sezoni i provimeve – FESHSH

 

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqerore

Programi i studimit Histori-Gjeografi, Gjuhë-Letërsi, Anglisht:

  • Orari i mesimit  Master 2020-2021 viti I  sem II

Provimet për sezonin e dimrit FAKULTETI I EDUKIMIT DHE SHKENCAVE SHOQËRORE:         

Provimet për sezonin e dimrit