Lista e studenteve fitues ne programet e studimit per vitin akademik

Lista e renditur e aplikanteve Master Fakulteti Edukimit SHkencave SHoqerore 2020 – 2021

 Lista e renditur e aplikanteve Master Fakulteti Ekonomik 2020 -2021

Lista e renditur e aplikanteve Master Fakulteti Shkencave te Natyres  2020-2021

Lista JO perfundimtare Fakulteti i Shkencave te Natyres Raundi 3

Lista JO perfundimtare Fakulteti i Edukimit Shkencave Shoqerore Raundi 3

Lista JO perfundimtare Fakulteti Ekonomik Raundi 3

Lista JO perfundimtare Fakulteti i Shkencave te Natyres Raundi 2

Lista JO perfundimtare Fakulteti i Edukimit Shkencave Shoqerore Raundi 2

Lista JO perfundimtare Fakulteti Ekonomik Raundi 2

Lista JO perfundimtare Fakulteti i Shkencave te Natyres Raundi 1

Lista JO perfundimtare Fakulteti i Edukimit Shkencave Shoqerore Raundi 1

Lista JO perfundimtare Fakulteti Ekonomik Raundi 1

  • Lista e studenteve per programet e ciklit te pare “Bachelor”

  • Lista e studenteve per programet e ciklit te dyte ne fushen e mesuesise “Master”

  • Lista e studenteve per programet e ciklit te dyte “Master Profesional”

  • Lista e studenteve per programet me karakter profesional 2 vjecar

  • Lista e studenteve per programin e ciklit te trete “Doktorature”