NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Njoftim Punësimi

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, nenet  57 dhe 56; Statutit të Universitetit “Eqrem Çabej” Gjirokastër, neni 47, neni 52 dhe neni 54 ; shpall konkursin personel akademik dhe ndihmes akademik, me angazhim me kohë të plotë, pranë DSHNA, Sektori i Standarteve dhe Kurrikulave, klikoni per me teper…

BULETINI NR. 100 Datë 11.12.2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *