Universiteti i Gjirokastrës ka firmosur sot Protokollin e Bashkëpunimit me Universitetin e Janinës.

Kuadri i bashkëpunimit mes dy universiteteve i referohet aspektit akademik dhe kërkimor në nivel universitar, pasuniversitar dhe doktoraturë. Qëllimi I bashkëpunimit është përmirësimi i përmbajtjes së programeve të studimit të Universitetit të Gjirokastrës dhe “çertifikimi” I tyre; modernizimi i programeve të studimit me fokuLexo më shumë…

Universiteti “Eqrem Çabej” çel modulet e trajnimit nga LLL Center për mësuesit e arsimit parauniversitar për periudhën Prill – Maj 2022

Trajnimet zhvillohen në kuadrin e 16 moduleve për mësuesit e APU, të akreditura nga ASCAP dhe të implementuara prej vitit 2021 edhe në Universitetin e Gjirokastrës si produkt i projektit TEAVET.            Ju mund të regjistroheni në këto module trajnimi: 1. Mësimdhënia dhe të nxLexo më shumë…

Seminar trajnimi ne kuadrin e projektit EntrAL, prane Universitetit Teknologjik te Dublinit, Irlande, Mars 2022

Me 30-31 Mars 2022,  prane Universitetit Teknologjik te Dublinit, u organizua trajnimi dy ditor sipas axhendes se programuar ne kuadrin e projektit EntrAL ku universiteti yne eshte partner. Projekti me nr: 617886-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-SP financohet nga bashkimi europian ne bashkefinancim nga fondet i Universitetit Eqrem Çabej per kerkimin Lexo më shumë…

Panairi “Work & Study” – “Punësohu dhe shkollohu”

Stafi dhe studentët e UGJ kanë qenë pjesë e panairit “Work & Study” ku maturantët gjirokastritë u njohën me ofertën akademike, kriteret e pranimit, aplikimet për bursa studimi etj. Maturantët e pranishëm nga shkollat e mesme të Gjirokastrës shfaqën interes dhe diskutuan me pedagogët e UGJ, të cilët parashtruan avantazhet e Lexo më shumë…

Studentë dhe pedagogë të universitetit”Eqrem Çabej” janë njohur mbi politikat shtetërore të punësimit

Takimi i zhvilluar me nismën e Zyrës së Këshillimit të Karrierës dhe Alumnit në UGJ u dha mundësinë studentëve të informohen mbi ofertat e punësimit.Përfaqësues të Agjencisë Kombëtare të Punësimit folën mbi specifikat e sistemit publik të shërbimeve të punësimit; programet e formimit profesional dhe programet e nxitjes së Lexo më shumë…

Marrëveshje e bashkëpunimit me Universitetin POLIS

Universiteti “Eqrem Çabej” i përfaqësuar nga rektori, prof. dr. Bektash Mema, ka nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit me Universitetin POLIS (U_POLIS) i përfaqësuar nga rektori, prof. dr. Besnik Aliaj.Palët në këtë marrëveshje janë institucione autonome, të cilat bien dakord të punojnë në partneritet për arritjen e objektivavLexo më shumë…

Përfaqësues të UGJ-së pjesëmarrës në vizitën studimore në Itali e mbajtur në kuadër të projektit QUADIC

Në Universitetin per Stranieri di Perugia në Itali është mbajtur vizita studimore në kuadër të projektit QUADIC, (Quality development of international cooperation and project management), ku nga Universiteti “Eqerem Cabej” kanë marrë pjesë Prof. Asoc. Valbona Duri dhe Irma Gjolleshi (Sektori i Marrëdhënieve me Jashte dhe ProjekteveLexo më shumë…