Departamenti i Gjuhëve të Huaja


  • Programi i studimeve te Ciklit te Pare

Plani mesimor  Bachelor Gjuhe Angleze: Bachelor Gjuhe Angleze

  • Programi i studimeve te Ciklit te Dyte

Departamenti  i gjuhëve të huaja , në bashkëpunim me departamentin e edukimit e të  metodologjisë së mësimdhëniesofronprogramet e studimit:

Master Profesional në Mësuesi për AMU në Gjuhë Angleze dhe

Master Profesional në Mësuesi për AMU në Gjuhë Italiane 

Në përfundim të studimeve për “ Master Profesional në Mësuesi për AMU në Gjuhë Angleze” jepet diploma e mëposhtme: “Master profesional”

Në përfundim të studimeve për  Master Profesional në Mësuesi për AMU në Gjuhë Italiane” jepet diploma e mëposhtme: “Master profesional”

Programi i Studimeve Master  Profesional:

Mësuesi për arsimin e mesëm te ulet në Gjuhë Angleze: Master Anglisht   

Master për Arsimin e Mesëm të Ulët Gjuhë dhe Qytetërim Italian : Master Italisht

  • Kerkime/Studime

Mund te informoheni me aktivitetin vjetor te departamentit:

Analiza vjetore mesimore dhe aktiviteti vjetor shkencor 2016

  • Grupet mesimore kerkimore

1.  PERGJEGJES I GRUPIT MESIMOR-KERKIMOR I LETERSISE DHE QYTETERIMIT

Prof.asoc. Leonard Rapi

2.  PERGJEGJES I GRUPIT MESIMOR-KERKIMOR I GJUHESISE TEORIKE DHE GJUHESISE TE ZBATUAR

Doc. Dr. Merita Isaraj