Departamenti i Gjuhes,Letersise dhe Qyteterimit Grek

PËRGJEGJËS I NJESISE BAZE TE DEPARTAMENTIT

Prof. asoc. Panajot Barka                      pbarka@uogj.edu.al

Personeli akademik

    Titulli                                                                            kategoria                               Adresa elektronike 

Dr.   Oljeta PoloLektoropolo@uogj.edu.al
Dr. Kostando  KseraLektorkksera@uogj.edu.al
MSc.  Evanthia JovaniAs Lektorejovani@uogj.edu.al
MSc.  Jani  JaniAs Lektorjjani@uogj.edu.al
MSc. Donika  BoboliAs Lektordboboli@uogj.edu.al
MSc.  Mirela KoçaAs Lektormkoca@uogj.edu.al
MSc. Aleksander BoboliAs Lektoraboboli@uogj.edu.al

      Personeli akademik :

MSc. Valentina BoboliAs Lektor   Kohe e pjesshme
MSc. Ziso LluciAs Lektor   Kohe e pjesshme

Programi i studimeve te Ciklit te Pare

Gjuhe Letersi dhe Qyteterim Grek       “Bachelor”
Ne sistemin Esse3:             Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek [BA]

Plan mesimor  Greqisht BA

Programi i studimeve te Ciklit te Dyte

“Master Profesional” në  Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në  Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek. Ne sistemin Esse3:   

  [MGJLQ-G]  Mësuesi në arsimin e mesëm të ulët në gjuhë,letërsi dhe qytetërim grek [MP]   

Mësuesi në arsimin e mesëm të ulët në Gjuhë,Letërsi dhe Qytetërim Grek  MP


Ne sistemin Esse3:   Mesuesi per Arsimin Fillor ne Gjuhe Greke

Plan mesimor MP Arsim Fillor Greqisht

Kerkime/Studime

REFERIME NEPER KONFERENCA

ARTIKUJ TE BOTUARA