Departamenti i Gjuheve te Huaja

Përgjegjës i Njesise Baze     Prof.asoc. Harallamb Miçoni     hmiconi@uogj.edu.al                                                                                                                                                               ll.miconi@yahoo.com

Grupet mesimore kerkimore

1.  PERGJEGJES I GRUPIT MESIMOR-KERKIMOR I LETERSISE DHE QYTETERIMIT

       Prof.asoc. Leonard Rapi lrapi@uogj.edu.al

2.  PERGJEGJES I GRUPIT MESIMOR-KERKIMOR I GJUHESISE TEORIKE DHE GJUHESISE TE ZBATUAR

Doc. Dr. Merita Isaraj        misaraj@uogj.edu.al

Personeli akademik

Titulli                                                                      kategoria                              Adresa elektronike 

Prof.asoc. Leonard RapiProfesorlrapi@uogj.edu.al
Dr.   Eljana   KokalariLektoremosko@uogj.edu.al
Dr. Manjola SulajLektormsulaj@uogj.edu.al
Doc. Dr. Merita IsarajLektormisaraj@uogj.edu.al
Dr. Joana TaçiLektorjtaci@uogj.edu.al
Dr.Blerta KoreLektorbkore@uogj.edu.al
Doc. MSc. Majlinda BobratiLektormbobrati@uogj.edu.al
MSc. Zamira BoboliAs Lektorzboboli@uogj.edu.al
Doc. MSc. Zamira KoteLektorzkote@uogj.edu.al
MSc. Floriana PangoAs Lektorfpango@uogj.edu.al

         Personeli akademik i Ftuar :

Doc.Dr. Artemisa Malo  I Ftuar    Lektor
MSc. Loena BakuliKohe e pjesshmeAs Lektor
MSc. Hristina MallanezoKohe e pjesshmeAs Lektor
MSc. Djana Kajdo        Kohe e pjesshmeAs Lektor
Doc. Dr. Irena ShehuKohe e pjesshme   Lektor

Programi i studimeve te Ciklit te Pare

            Ne sistemin Esse3: Gjuhë Angleze [BA]

            Ne sistemin Esse3: [GJI-A]  Gjuhë Italiane [BA]

Plani mesimor  Bachelor Gjuhe Angleze

Plani mesimor  Bachelor Gjuhe Italiane

Programi i studimeve te Ciklit te Dyte

Departamenti  i gjuhëve të huaja , në bashkëpunim me departamentin e edukimit e të  metodologjisë së mësimdhënies ofron programet e studimit:

-Master Profesional në Mësuesi për AMU në Gjuhë Angleze dhe

Master Profesional në Mësuesi për AMU në Gjuhë Italiane 

Në përfundim të studimeve për “ Master Profesional në Mësuesi për AMU në Gjuhë Angleze” jepet diploma e mëposhtme: “Master profesional”

Në përfundim të studimeve për  Master Profesional në Mësuesi për AMU në Gjuhë Italiane” jepet diploma e mëposhtme: “Master profesional”

Programi i Studimeve Master  Profesional:

     Ne sistemin Esse3:

Mësuesi për arsimin e mesëm te ulet në Gjuhë Angleze [MP]

Master për Arsimin e Mesëm të Ulët Gjuhë dhe Qytetërim Italian [MP]

Master Anglisht                  dhe                        Master Italisht

Kerkime/Studime

Mund te informoheni me aktivitetin vjetor te departamentit:

Analiza vjetore mesimore dhe aktiviteti vjetor shkencor 2016