Departamenti i Matematikes, Informatikes dhe Fizikes

Organet Drejtuese

PERGJEGJES I NJESISE BAZE                          Dr. Dhori Terpo

PERGJEGJES I GRUPIT MESIMOR-KERKIMOR TE ANALIZES MATEMATIKE DHE MATEMATIKES SE ZBATUAR                             Dr. Kastriot Zoto

PERGJEGJES I GRUPIT MESIMOR-KERKIMOR TE ALGJEBER-GJEOMETRISE DHE INFORMATIKES                                                 Dr. Krisanthi Naka

PERGJEGJES I GRUPIT MESIMOR-KERKIMOR TE FIZIKES

               Dr. Antuela Sinani

Përgjegjësi i njesise baze te  departamentitDr. Dhori Terpo    dterpo@uogj.edu.al

 • GRUPI MESIMOR-KERKIMOR I ANALIZES MATEMATIKE DHE MATEMATIKES SE ZBATUAR 

                           Titulli                    Kategoria            Adresa elektronike 

 1. Dr. Kastriot Zoto                  (Lektor)             kzoto@uogj.edu.al           PERGJEGJES
 2. Doc.Dr. ARBEN ISUFATI         (Lektor)                   aisufati@uogj.edu.al
 3. Doc.Dr. ROMEO MANO              (Lektor)                    rmano@uogj.edu.al
 4. Doc.MSc. Jani Lica                             (Lektor)                       jlica@uogj.edu.al
 5. Msc. Kosta Lili                                 (As Lektor)                    klili@uogj.edu.al
 •  GRUPI MESIMOR-KERKIMOR I ALGJEBER-GJEOMETRISE DHE INFORMATIKES 
 1. Dr. KRISANTHI NAKA           (Lektor)             knaka@uogj.edu.al      PERGJEGJESE
 2. Prof. asoc.Jani Dine                   (Profesor)           jdine@uogj.edu.al
 3. MSc.  ROLAND VASILI          (As Lektor)             rvasili@uogj.edu.al
 4. Dr. JOLLANDA SHARA           (Lektor)                  jshara@uogj.edu.al
 5. MSc. INVA BILO                  (As Lektor)                   ibilo@uogj.edu.al
 •  GRUPI MESIMOR-KERKIMOR I FIZIKES
 1. Dr. ANTUELA SINANI           (Lektor)              asinani@uogj.edu.al   PERGJEGJESE
 2. Doc. Dr. Isidor Kokalari        (Lektor)                    ikokalari@uogj.edu.al
 3. MSc.IDAJET SELMANI         (As Lektor)              iselmani@uogj.edu.al
 4. MSc. BESIAN RAMA             (As Lektor)                 brama@uogj.edu.al

   Ndihmes Akademik

 1.  Edlira Isaraj   (laborante departamentit)
 2.  Kozeta Çika   (laborante departamentit)
 3.  Margarita Poçi (laborante departamentit)

Personeli akademik

               Titulli                           kategoria              Adresa elektronike 

1.       Dr. Dhori Terpo  Lektor dhterpo@uogj.edu.al
2.       Dr. Kastriot Zoto Lektor kzoto@uogj.edu.al
3.       Doc.Dr. ARBEN ISUFATI Lektor aisufati@uogj.edu.al
4.       Doc.Dr. ROMEO MANO Lektor rmano@uogj.edu.al
5.       Doc.Msc. JANI LICA  Lektor jlica@uogj.edu.al
6.       Msc. Kosta Lili As  Lektor klili@uogj.edu.al
7.       Dr. KRISANTHI NAKA  Lektor knaka@uogj.edu.al   
8.       Prof. asoc.Jani Dine Profesorjdine@uogj.edu.al
9.       MSc.  ROLAND VASILI As  Lektor rvasili@uogj.edu.al
10.     Dr. JOLLANDA SHARA Lektor jshara@uogj.edu.al
11.     MSc. INVA BILOAs  Lektor ibilo@uogj.edu.al
12.     Dr. ANTUELA SINANI  Lektor asinani@uogj.edu.al 
13.     Doc. Dr. Isidor Kokalari  Lektor ikokalari@uogj.edu.al
14.     MSc.IDAJET SELMANI As  Lektor iselmani@uogj.edu.al
15.     MSc. BESIAN RAMAAs  Lektor brama@uogj.edu.al

                 Personel Akademik

Msc Alba MeleqiAs Lektor
Msc Arjan VllahoAs Lektor
Msc Vasil MingaAs Lektor
Prof.dr Kostaq HilaProfesor
Prof.dr Vasil BakuliProfesor
Prof.dr Mersin ShenaProfesor
Doc.Msc Vasil BileroLektor
Msc Yllka KokalariAs Lektor
Msc Manushaqe CelaAs Lektor
Msc Nasi KapuraniAs Lektor
Msc Matilda CelaAs Lektor
Msc Leonora NastoAs Lektor

Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te pare

Programi i Studimeve te Ciklit te Pare ne Matematike-Informatike

                     Matematike-Informatike

 Programi i Studimeve te Ciklit te Pare ne Matematike-Fizike me kohe te plote

                     Matematike-Fizike

Programi i Studimeve te Ciklit te Pare ne Teknologji Informacioni

                    Teknologji Informacioni

Programi i Studimeve te Ciklit te Pare ne Teknologji Informacioni

                    Fizike dhe Teknologji Informacioni

Në bazë të ligjit I.A.L  80 / 2015  programet  e stud. me kohë  të pjesëshme janë mbyllur.

 Programi i Studimeve te Ciklit te Pare ne Matematike-Fizike me kohe te pjesshme

                     Matematike-Fizike

Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te dyte

Programi i Studimeve Master i Nivelit te Pare ne Mesuesi ne lendet Matematike-Informatike per Ciklin e Larte te Arsimit Baze (CLAB).

                    MNP ne_Matematike-Informatike 

Programi i Studimeve Master i Nivelit te Pare ne Mesuesi ne lendet Matematike-Fizike per Ciklin e Larte te Arsimit Baze (CLAB).

                   MNP ne_Matematike-Fizike                Si me poshte:

            Programi i Studimeve Master  Profesional:                       ne sistemin  Esse3

Master Profesional në Mësuesi për Arsimin e Mesem te Ulet (AMU) në Matematikë-Fizikë 

[MMF-G]  Mësuesi për arsimin e mesëm te ulet në Matematikë-Fizikë [MP]

Master Profesional në Mësuesi për Arsimin e Mesem te Ulet (AMU) në Matematikë-Informatike

[MMI-G]  Mësuesi për arsimin e mesëm në matematikë-informatikë [MP]

Kerkimi Shkencor

                                     16.07.2009 ne ambientet e Multimedia Room

 1. Leksion i hapur nga Doc. Dr. Kostaq Hila  “Mbi le-Γ-gjysmegrupet e rregullt

 2. Leksion i hapur nga Doc. Dr. Luljeta Gjoni “Nje teoreme mbi pikat fikse ne tre hapesirat metrike

 3. Leksion i hapur nga Doc. Jani Dine “Relacionet Green dhe realcioni Bγ ne le-Γ-gjysmegrupet

4. Leksion i hapur nga Doc. Jani Lica “Rrjetat neuronike dhe trajnimi i tyre

                               05.10.2009 ne ambientet e Multimedia Room

1. Leksion i hapur nga Doc. Arqile Done “Matje interferometrike te dendesise se flukseve te gazeve“.

                                          Aktiviteti Shkencor i Fizikes

Te dhena mbi publikimet shkencore te stafit te departamentit te fizikes ne 5 vitet e fundit 

                                                         Publikime ne proceeding konferencash shkencore

·         Reflections about the Planck’s Article on Science and Eduaction – Mersin Shena, Astrit Hysi. At the first International Conference on the History of Quantum Physics, ICHQP2010, held in Vlora on 28th-30th November 2010

·         Scientific and philosophical aspects in development of modern physics – Bilal Shkurtaj, Mersin Shena. At the first International Conference on the History of Quantum Physics, ICHQP2010, held in Vlora on 28th-30th November 2010

·         Application of the Spectroscopic Methods in Monitoring Aquatic Ecosystems –Veledin Cako, Mersin Shena. At the first International Conference on the History of Quantum Physics, ICHQP2010, held in Vlora on 28th-30th November 2010

·          Veledin Çako, Fatbardha Babani, Mersin Shena, Bilal Shkurtaj,  – Takimi i Gjashtë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca, Prishtinë, 01 – 04 shtator 2011- Bilal Shkurtaj, Mersin Shena ,Veledin Cako

·         Percaktimi i komponimeve hidrokarbure squfurore ne fraksionin aromatik te naftave dhelendes organike te shkembinjve sedimentare [Determination rocks of sulphur hydrocarbon compounds in the aromatic fraction of oils and organic matter of sedimentary – Takimi i Gjashtë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca – Prishtinë, 01 – 04 shtator 2011

·         Veledin Çako, Bilal Shkurtaj, Mersin Shena. “Characterization of Turbidity of waters of Butrinti lake and Saranda coast” International Interdisciplinary Conference. Vlora –Albania 26-28 November 2012.

·         Veledin Çako, Syrja Baci, Erjola Zhuri, Mersin Shena. “Evaluation of trophic state of Narta lagoon and Butrinti lake”. 2nd International Conference Research and Education in Natural Sciences November 15-16, 2013 Shkoder – Albania. Proceeding, Volume 1 f; 398-404.

·         Syrja Baci, Veledin Çako, Mersin Shena. Water transparency as one as of trophic state indicies in Vlora bay” 2nd International Conference Research and Education in Natural Sciences November 15-16, 2013 Shkoder – Albania. Proceeding, Volume 1 f; 390-387.

·         Bilal Shkurtaj, A.Duka,  Mersin Shena. Determination in isoprenoids in saturated fraction of oils and organic matter of sendimentagry rocks by capillary column gaschromatography. 2nd International Conference Research and Education in Natural Sciences November 15-16, 2013 Shkoder – Albania. Proceeding, Volume 1 f; 72-80.

·         Veledin Çako, Syrja Baçi, Mersin Shena. ”EVALUATION OF TROPHIC STATE IN SARANDA BAY” PËRMBLEDHJET EPUNIMEVE SHKENCORE TAKIMI 8-TË VJETOR NDËRKOMBËTAR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA  Tiranë, 29-31 gusht 2013

·         Isidor Kokalari, Theodhor Karaja, Maria Guerrisi, Practically oriented teaching of cardiovascular physiology with computer simulations of mathematical models, Virtual International Conference on Advanced  Research in Scientific Fields (ARSA 2012), ISBN 978-80-554-0606-0, ISSN 1338-9831, 3-7 Dhjetor 2012, f. 1495-1499

·         Selfo Oruçi, Isidor Kokalari, Environmental education and the future of the modern society, Proceeding of 6th Balkan Education and Science International Congress (Vol. 2), ISBN 978-9989-823-33-6, Ohër (Maqedoni), 30 shtator – 1 tetor 2011, f.905-912

·         Isidor Kokalari,  Vasil Bakuli, Intensiteti i fushave elektromagnetike në qytetin e Gjirokastrës, Aktet IASH – ISSN 2073-2244 (Takimi i tretë vjetor ndërkombëtar, Tiranë, shtator 2008), Vëllimi II, Nr.2, 2009, f.187-192

·         Armando Luches, Manuel Fernandez, Vasil Bakuli, Isidor Kokalari, Analysis of the intensity of the electric and magnetic fields (50Hz) and electromagnetic fields (100kHz-3GHz) and their origin, Proceeding of International Seminar Albania-Italy bilateral scientific and technological cooperation, ISBN 978-99956-78982, june 2008, f.224-232

·         Skender Malja, Brunilda Daci, Merita Alikaj, Quality control of labeled MDP-99mTc with different chromatographic systems, IAEA-CN-185/133, International Conference on Clinical PET and molecular nuclear medicine, IPET 2011, Vienna, Austria, 8-11 november 2011.

·         Brunilda Daci, Skender Malja, K.Schomaecker, Merita Alikaj, Good radiopharmacy practice in the preparation of radiopharmaceuticals: a practical implementation, IAEA-CN-185/135, International Conference on Clinical PET and molecular nuclear medicine, IPET 2011, Vienna, Austria, 8-11 november 2011.

            Publikime ne periodike shkencore dhe botime tekstesh shkencore