Programet e studimit me karakter profesional 2 vjecar FE

  •             Programe Studimi 2 vjecar me karakter profesional
  •       1.  “Asistent Administrativ”
  •       2.  “Asistent Menaxher ne Studimet Turistike”
  •       3.  “Ndihmes Ekonomis”