Konferenca Shkencore : QENDRAT E BANUARA TE SHQIPERISE, GJENDJA DHE E ARDHMJA

Aktivitete

THIRRJE PËR PJESËMARRJE
15 dhjetor 2021
Akademia e Shkencave e Shqipërisë, në bashkëpunim me Universitetin “Aleksandër Xhuvani” – Elbasan dhe Universitetin “Eqrem Çabej” Gjirokastër
dote organizojë:

KONFERENCËN SHKENCORE QENDRAT E BANUARA TË SHQIPËRISË – GJENDJA DHE E ARDHMJA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *